Tag Archives: dua resimleri

Ezandan Sonra Okunacak Dua

Ezandan Sonra Okunacak Dua Okunuşu Allahümme rabbe hazihid da’vetit tâmmeti vesselâtil kaimeti âti seyyidenâ Muhammedenil vesilete vel fa­zilete vedderaceterrafıate veb’ashü makamen mah- mudenillezi veaddehu inneke la tühlifülmiade. Manası Allah’ım! Ey bu daveti tammenin (eksiksiz davetin bu okunan Ezan-ı Muhammedi’nin) ve şimdi kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Rabbim! Muhammed aleylıisselam’a vesile (rütbesini, makamını) fazileti ve… Read More »

Kabir Duası (52 .Gece)

Kabir Duası (52 .Gece) Bismilâhirrahmânirrahîm Allâhümme inni es’elüke bihakkı hakkıke ve bi hakkı kibriniyâike ve bi hakkı cemâlike ve ce-lâlike ve bi hakkı kibriyâike ve fadlike ve keremike yâ kâdime’l-ihsâni yâ-Sâdıke’l va’dil emîn. Lâ ilahe illâ ente süb’hâneke innî küntü minezzâlimîn. Allâhümme ecib da’veti bi hürmeti-ismike’l-azîm ve bi hürmeti Muhamme-Din sallallâhü te’âlâ aleyhi ve sellem… Read More »

İki Secde Arasında Okunacak Dua

İki Secde Arasında Okunacak Dua 1) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi: “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)  İki Secde Arasında Okunacak Dua iki secde arasında oturur halde: ‘Allahummeğfirli, Verhamni Ve Afini, Vehdini, Verzukni’ diye dua ediyordu.” Duanın Manası: “Ey Allah’ım! Beni bağışla, bana acı, bana afiyet ver, beni hidayete ulaştır ve rızıklandır.” Ebu Davud 850,… Read More »

Namazı Bırakmamak İçin Dua

Namazı Bırakmamak İçin Dua Allah(c.c.) dualarımızı kabul eder inşallah. Namazı Bırakmamak İçin Dua Namazı Bırakmamak İçin Dua “Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle; ey Rabbimiz! Duamı kabul et!” ibrahim suresi 40.ayet Namazı Bırakmamak İçin Dua Rabbic’alnı mükıymes salati ve imn zürriyyetı rabbena ve tekabbel düa’

İstemediğin Birini Uzaklaştırmak İçin Dua

İstemediğin Birini Uzaklaştırmak İçin Dua İstemediğiniz insanları hayatınızdan uzaklaştırmak için sabahları 3 defa okuyun; ”BİSMİLLAHİLLEZİ la yedurru ma’asmihi şeyün fil ardi ve la fissemai ve hüves-semi’ul alim.” Diyerek içten bir şekilde İstemediğin Birini Uzaklaştırmak İçin Dua okuyan büyücü ve zalimleri kendinden uzaklaştırır. Size sıkıntı veren, zarar veren düşmanlarınız var ve bunlardan kurtulmak istiyorsanız Tebbet Suresini günde… Read More »

İş Rastlığı İçin Dua

İş Rastlığı İçin Dua Sübhanallahi ve bihamdihi sübhanallahil Azim ve bihamdihi estağfirullah. Ya Kafi, Ya Gani, Ya Fettah, Ya Rezzak, Ya Kerim, Ya Vehhap, Ya Zettavili, Ya Mecid. Bu duanın manası İş Rastlığı İçin Dua şöyledir: SÜBHANALLAHİ VE BİHAMDİHİ = Allah’ı hamd ile tesbih ederim. SÜBHANALLAHİL AZİM VE BİHAMDİHİ = Büyük Allah’ı hamd ile tesbih ederim.… Read More »

Evliyaların Dilek Duası

Evliyaların Dilek Duası (Bismillâhirrahmânirrahîm* Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm* Allahümme innî es’elüke yâ kadîmü* yâ dâimü* yâ ferdü* yâ vitru* yâ ehadü* yâ samedü* yâ hayyü* yâ kayyûmü* yâ zel celâli vel ikram* fein tevellev fekul hasbiyallahü lâ ilahe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm.*) İsa (A.S.)… Read More »

Hangi Dua Neye İyi Gelir ?

Hangi Dua Neye İyi Gelir ? 1-BAKARA SURESİ tehlike aninda ve duanin kabul olmasi icin elif,lam,mim ayeti okunur,ruhi bunlaima karsi üc defa okunur.. 2-ALI IMRAN SURESI borctan kurtulmak ve zengin olmak icin 3er defa okunur… 3-NISA SURESI akrabalar arasindaki anlasmazligi ortadan kaldirmak icin okunur… 4-MAIDE SURESI her türlü zarardan korunmak icin bu mubarek sure 7… Read More »

Kaybolmuş Bir Şeyi Bulmak İçin Okunacak Dua

  Kaybolmuş Bir Şeyi Bulmak İçin Okunacak Dua Hz. Ömer (ra)’in oğlu Abdullah şöyle buyurmuştur: Bir eşyasını kaybeden veya Kaybolmuş Bir Şeyi Bulmak İçin Okunacak Dua çaldıran kişi, iki rekât namaz kıldıktan sonra şöyle dua eder: “Allâhümme rabbe’d-dâlleti ve hâdiye’d-dâlleti, rudde aleyye dâlletî bi kudretike ve sultânike. Fe in-nehâ min fadlike ve atâike.” ANLAMI: “Ey kaybolanların… Read More »

İftar Anında ve İftardan sonra Okunacak Dualar

İftar Anında ve İftardan sonra Okunacak Dualar Bismillahi vel hamdü lillâhi, allâhümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü ve aleyke tevekkeltü, Sübhâneke ve ni hamdike tekabbel minni, inneke entes semiul aliym. Manası: “ Allah’ım! Senin için oruç tuttum, Senin için rızkınla orucumu açtım. Ancak Sana tevekkül ettim. Seni hamdinle tesbih ederim. Allah’ım Benden kabul buyur.… Read More »