Kaybolmuş Bir Şeyi Bulmak İçin Okunacak Dua

By | 10 Temmuz 2014

hasema

 

banyoya girerken ve çıkarken okunacak duaKaybolmuş Bir Şeyi Bulmak İçin Okunacak Dua

Hz. Ömer (ra)’in oğlu Abdullah şöyle buyurmuştur: Bir eşyasını kaybeden veya Kaybolmuş Bir Şeyi Bulmak İçin Okunacak Dua çaldıran kişi, iki rekât namaz kıldıktan sonra şöyle dua eder:
“Allâhümme rabbe’d-dâlleti ve hâdiye’d-dâlleti, rudde aleyye dâlletî bi kudretike ve sultânike. Fe in-nehâ min fadlike ve atâike.”
ANLAMI: “Ey kaybolanların Rabbi ve kaybolanları ve yolunu kaybedenleri doğru yola kılavuzlayan Allah’ım! Kudretin ve saltanatın hakkı için kaybettiğim şeyi bana iade eyle. Çünkü bu senin fazl ve keremindendir.” (Bostanu’l-Arifin; Bilal Eren, Açıklamalı Dua Hazinesi, s. 304) Kaybolmuş Bir Şeyi Bulmak İçin Okunacak Dua
Kaybolan, çalınan bir şeyi bulmak için, her gün yirmi beş kere, “Yâ câmi’annâsi li-yevmin lâ raybe fihi innallahe lâ yuhlif-ül mi’âd icma’ beyni ve beyne …” duasını okuyabilir. Buluncaya kadar okumaya devam eder. Noktaların yerinde, kaybolan şeyin ismini söylemelidir. (İbni Âbidin)