Hangi Dua Neye İyi Gelir ?

By | 14 Temmuz 2014

hasema

Kadir Gecesi Okunacak Dualar ve TesbihlerHangi Dua Neye İyi Gelir ?

1-BAKARA SURESİ

tehlike aninda ve duanin kabul olmasi icin elif,lam,mim ayeti okunur,ruhi bunlaima karsi üc defa okunur..

2-ALI IMRAN SURESI

borctan kurtulmak ve zengin olmak icin 3er defa okunur…

3-NISA SURESI

akrabalar arasindaki anlasmazligi ortadan kaldirmak icin okunur…

4-MAIDE SURESI

her türlü zarardan korunmak icin bu mubarek sure 7 defa okunur..

5-EN´AM SURESI

istek ve dilegin olmasi icin 7 defa okunur…

6-A´RAF SURESI

dünya ve ahiret mutluguu icin okunur

7-ENFAL SURESI

bu mübarek sure zindandan,iftira ve musibetten kurtulmak icin 7 defa okunur..

8-TEVBE SURESI

her cesit swerden kurtulmak icin 7 defa okunur,yazilir asilirsa o yere hirsiz girmez….

9-YUNUS SURESI

bu mubarek sureyi tasiyan kimsenin düsm,ani hezimete ugrar..

10-HUD SURESI

zalimden intikam icin 3 defa okunur

11-YUSUF SURESI

izzet ve saadete nail olup,bahtin acilmasi icin okunur

12-R´AD SURESI

düsmanin kahri icin okunur

13-IBRAHIM SURESI

ahlakin güzellesmesi icin 10 defa okunur

14-HICIR SURESI Hangi Dua Neye İyi Gelir ?

ticaretin kazancli olmasi icin 3 defa okunur

15-NAHIL SURESI

azginligin ve fesadin kaldirilmasi icin 10 defa okunur

15-ISRA SURESI

hilecilerin serrinden korunmak icin okunur

16-KEHIF SURESI

bu mubarek sureyi okuyan kimse her türlü fitne ve musibetten korunur…

17-MERYEM SURESI

bu sureyi 41 kere okuyan kimse fakirlikten kurtulur…

18-…… SURESI

bu mubarek sureyi 21 defa okuyan kimsenin kismeti acilir…

19-ENBIYA SURESI

her türlü tehlikeye karsi okunur

20-MÜMINUN SURESI

bu sureyi okuyan kimsleerr imani ve itikadi yönden düzeleir,imanin kemaline erer..

21-NUR SURESI

bu sureyi okuyan kimse vesveseden kurtulur,kemali imane ve yakine erer…

22-FURKAN SURESI

düsmanin perisan olmasi icin okunur

23-SUARA SURESI

zarardan korunmak icin okunur

24-NEML SURESI

bu sureyxi okuyan kimse düsmanlarinin serrinden korunur

25-KASAS SURESI

azab ve esaretten kurtulmak icin okunur

26-ANKEBUT SURESI

akli yükselen kimselere okunursa sifa bulur..

27-RUM SURESI

düsmana galip olmak icin okunur

28-LOKMAN SURESI

dahili hastaliklara karsi 7 defa okunur

29-SECDE SURESI

yazilarak evin icine konursa her türlü afetten korunur

30-AHZAB SURESI

nasip ve kismetin acilmasi icin yedi defra okunur

31-SEBE´ SURESI

bu sureyi okuyan kimse cin serrinden emin olur

32-FATIR SURESI

bu mübarek sureyi okuyan kimsemahlzukat tarafindan sevilirl..

33-YASIN SURESI

bu mubarek sureyi 70 defa okuyan her muradina nail olur…

34-SAFFAT SURESI

bu sureyi okuyanlarin rizki cogalir

35-SAD SURESI

bu sureyi okuyanlar zarar verici hayvanlarin serrinden emin olur

36-ZUMER SURESI

halk icinde aziz muhterem olmak icin okunur

37-MÜMIN SURESI

kötü insanin serrinden emin olmak icin 7 defa okunur

38-FUSILLET SURESI

bu sureyi okuyan kimse yolculukta her türlü tehlikeden emin olur

39-SURA SURESI

bu sureyi okuyan kimse hasmini maglub eder

40-ZUHRUF SURESI

yedi defa okuyan kimse her muradina nail olur

41-DUHAN SURESI

üc defa okuyan her dilegini elde eder

42-CASIYE SURESI

iftiradan kurtulmak icin okunur

43-AHKAF SURESI

bu sureyi okuyan cin serrinden emin olur

44-MUHAMMED SURESI

zarardan kurtulup saadete nail olmak icin okunur

45-FETIH SURESI

bu sureyi 7 defa okuyan kimse her müskülünü halledip her muradina nail olur

46-HÜCURAT SURESI

hastaligin sifa bulmasi cin 7 defa okunur

47-KAF SURESI

cuma gecelri okuyan ahiret saadetine nail olour

48-ZARIYAT SURESI

70 defa okuyan kitlik yüzü görmez

49-TUR SURESI

bu sureyi okuyan hakka yaklasir dertlerden kurtulur

50-NECM SURESI

21 defa okuyan her muradina erer

51-KAMER SURESI

70 defa okuyan kimse zalimin serrinden korunur

52-RAHMAN SURESI

hayir kapilarinin acilmasi icin 70 defa okunur

53-VAKIA SURESI

bu sureyi 41 defa okuyan fakirlik cekmez kazanci bereketli olur

54-HADID SURESI

ruhi bunalimdan kurtulmak icin 75 defa okunur

55-MUCADELE SURESI

bu sure bir avuc topraga üc defa okunurark düsman tarafina sacilirsa düsman hezimete ugrar

56-HASIR SURESI

40 gün kirkar defa okucyan her türlü muradina nail olur

57-MUMTEHINA SURESI

bu sureyi okumaya devam edenle.r haramdan korunur borclu ise borcunun kolaylikla öder

58-SAF SURESI

70 defa okuyan aile huzurusuzlugundan kurtulur

59-CUMA SURESI

helalinden evlenmek isteyen kimse 18 defa okursa nasibi acilir

60-MUNAFIKUN SURESI

nifaktan kutulmak serre hedef olmamak icin 7 defa okunur

61-TEGABUN SURESI

nefes darligina karsi suya yedi defa okunarak icilmeli

62-TALAK SURESI

3 defa okuyan refikasi ile güzel gecinir

63-TAHRIM SURESI

21 defa okuyanini düsmani dost olur

64-MÜLK SURESI

41 defa okuyan her beladan kurtulur..kabir azabi cekmez  Hangi Dua Neye İyi Gelir ?

65-KALEM SURESI

serden korunmak ve her murada nail olmak icin 71 defa okunmali

66-ELHAKKA SURESI

ahiret mutluguna ermek iicn 71 defa okunur

67-MEARIC SURESI

zafere ermek icin 180 defa okunur

68-NUH SURESI

1000 defa okuyan kimse düsmanini kahreder

69-CIN SURESI

bu sureyi 7 defa okuyan kimse nazardan sara hastaligindan ve evhamdan sifaya kavusur

70-MÜZEMMIL SURESI

40 defa okluyan kimsenin rizki ummadigi yerden gelir

71-MÜDESSIR SURESI

bu sureyi celileyi okuyan nefsi emmarenin sultasindan kurtulur

72-KIYAME SURESI

cuma geceleri okuyan kimse ahiret saadetine nail olur

73-INSAN SURESI

70 defa okuyan kimse kötü ahlaktan kurtulur..hak dostlarinin zümresine nail olur

74-MÜRSELAT SURESI

7 defa okuyan göz hastaligina yakalanmaz

75-NEBE´ SURESI

ikindiden sonra okuyan dfünmya ve ahiret saadetine nail olur

76-NAZIAT SURESI

bu sureyi her gece okuyan kimse son nefesini kelimeyi evhit ile kapar

77-ABESE SURESI

yakine ermek icin 7 defa okunur

78-TEKVIR SURESI

müsküllerin halli icin 7 defa okunur

79-INFITAR SURESI

her muradina nail olmak icin 212 defa okunur

80-MUTAFFIFIN SURESI

aglayan cocugu susturmak icin 5 defa okunur

81-INSIKAK SURESI

dogumunun kolay olmasi icin 7 defa okunur

82-BURUC SURESI

fitneci ve hasedcilerin serrinden kurtulmak icin 10 defa okunur

83-TARIK SURESI

cin serrinden kurtulmak icin 3 defa okunur

84-A´LA SURESI

3 defa okuyan seferden selametledöner

85-GASIYE SURESI

vücuttaki her türlü yelin izalesi icin 3 gün 7erdefa okunur

86-FECIR SURESI

belanin uzaklastirilmasi icin 7 defa okunur

87-BELED SURESI

kiyamette hesabin kolay gecmesi icin 7 defa okunur

88-SEMS SURESI

her türlü beladan korunmak icin 41 defa okunur

89-LEYL SURESI

180 defa okuyan fakirlikten kurtulur

90-INSIRAH SURESI

okamaya devam eden kimse kalb sikintisindan kurtulur bol rizka kavusur

91-TIN SURESI

7ser defa okuyan kimse kötü ahlaktan kurtulur

92-ALAK SURESI

7ser defa okuyan kimsenin sözü gecerli olur

93-kADIR SURESI

her müskülün halli icin 21 defa okunur

94-BEYYINE SURESI

bu sureyi vird edinerek devamli okuyanlar kamil insanlarin makamina ererler

95-ZILZAL SURESI

40 bin defa okuyan kimse düsmanini helak eder

96-ADIYAT SURESI

3 defa okuyan nazardan korunur

97-KADRI-A SURESI

her isin intizami icin 100 defa okunur

98-TEKASÜR SURESI

dünyavi ve uhrevi musibetlerden kurtulmak icin günde 3 defa okunur

99-ASIR SURESI

is hastaliklarin tedavisi icin yazilarak suyu icilir…70 defa okunur

100-HÜMEZE SURESI

insanlarin zemminden ve iftirasindan kurtulmak icin 21 defa okunur

101-FIL SURESI

aksamla yatsi arasinda 1000 defa okuyan kimse her türlü muradina nail olur

102-KUREYS SURESI

zengin ve güzel ahlakla sahipü olmak icin 7 defa okunur

103-MAUN SURESI

41 defa okuyan kimse hz muhammedi rüyasinda görür

104-KEVSER SURESI

100 defa okuyan muradina nail olur..resulu ekremi rüyasina görür

105-KAFIRUN SURESI

yatarken okuyan kimse imanini seytandan korumus olur

106-NASR SURESI

her muradinin halli icin 1000 defa okunur

-107TEBBET SURESI

düsmaninin helaki icin 1000 defa okunur

108-IHLAS SURESI

100 defa okuyan kamil bir imana erer..10 defa okuyan kimsenin amel defterine günah yazilmaz.1000 defa okuyanin vücudu kabirde cürümez..10000 defa okuyan her muradiuna nail olur

109-FELAK SURESI

sihri tesirsiz hale getirmek ve seytanidan korunmak icin 41 defa okunur

200-NAS SURESI

cin serrinden ve evhamdan korunmak icin 21 defa okunur.