Sütre

By | 4 Kasım 2014

namaz-kilan-kimsenin-onune-sutre-koymasiSütre: Namaz kılan kimsenin, namaz kılarken önünden geçme ihtimali bulunan yerde önüne koyduğu şeydir. Öne konulan sütrenin mahiyeti ile ilgili çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Ebu Dâvud, Salât 102 (689)’da geçen hadise göre; önce duvar, ağaç ve benzeri tabii sütreler tercih edilir. Bunlardan birisi bulunmaz ise o zaman sütre olarak baston dikilir. Baston da bulunmazsa o zaman kıbleye doğru uzanan bir çizgi yada soldan sağa doğru mihrap gibi kavisli bir çizgi çizilir. Sütreye doğru namaz kılan kimse, sütreyi, ya sağ yada sol yönüne doğru koymalıdır. Direkt önüne koymamalıdır.Sütre ile namaz kılan kimsenin arasından geçmek haramdır. Namaz kılmakta olan kimse, önünden geçilmesine engel olmakla yükümlüdür. Fakat namaz esnasında önünden geçen kimseye müdahale etme hakkının oluşması için sütre olma niteliği taşıyan bir nesnenin önüne konulmuş olması lazımdır.
Ebu Dâvud, Salât 107 (700)’de geçtiği üzere; namaz kılmakta olan kimse, önünden geçen kimse kendisine yakınsa ona eliyle engel olur, uzaksa işaretle yada “Subhanallah” diyerek sesini yükseltmekle engel olur.
Hanefi alimlerine göre; efdal olan, namaz kılan kimsenin, önünden geçen kim-seye müdahale etmemesidir. Çünkü müdahalede bulunan kimsenin dikkati, daha da dağılacaktır.