Sûre-i Şerîfesinin Esrarı

By | 17 Eylül 2014

Sûre-i Şerîfesinin Esrarıihlâs sûresinin fazileti hakkında birçok hadîs-i şerifler vârid olmuş (ulaşmıştır).

Ve bütün ulemâ-i izâm havass-ı celîlesinden bahseylemiştir.

Biz de bunlardan bir nebzesini (bir miktarını) ihvan-ı dinimize hediye edeceğiz.