Sünnet Nedir?

By | 8 Mayıs 2014

sünnet nedir

Sünnet nedir ile ilgili Ayet: “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygamber’e ve sizden olan ulü’l-emre (idarecilere) de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa dü­şerseniz Allah’a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız onu Allah’a ve Resûl’e götürün (onların talimatına göre halledin); bu hem hayırlı, hem de neti­ce bakımından daha güzeldir.” (Nisa; 59)

Sünnet nedir ile ilgili Hadis: “Bir zaman gelecek ki, ortalık bozulduğu zaman sünnetime (İs­lamiyet’e) tutunmak avuçta ateş tutmak gibi olacaktır.” (Hakim)

Sünnet nedir ile ilgili Hikâye:

Din Sünnetle Tamamlanır

“Bize yalnız Kur’ân’dan söyle!” diyen birine, İmran b. Hüseyin Haz­retleri: “Ey ahmak! Kur’ân-ı kerimde, namazlann kaç rekât olduğunu bu­labilir misin?” dedi. Yine bir defasında Hz. Ömer’e, “farzların seferde kaç rekât kılınacağını Kur’ân-ı kerimde bulamadık” dediklerinde, “Allahu Teâlâ, bize Muhammed aleyhisselamı gönderdi. Kuran-ı Kerim’de bula­madığımızı, Resûlullah Efendimizden gördüğümüz gibi yapıyoruz. O, se­ferde dört rekât farzları iki rekât kılardı. Biz de öyle yaparız” buyurdu.