Sebe Halkı

By | 8 Mayıs 2014

sebe halkı

Sebe halkı ile ilgili Ayet: “And olsun, Sebe (halkı)nın oturduğu yerlerde de bir ayet var­dır. (Evleri) Sağdan ve soldan iki bahçeliydi. (Onlara demiştik ki:) ‘Rabbinizin rızkından yiyin ve O’na şükredin. Güzel bir şehir ve bağışlayan bir Rabb(iniz var).’ Ancak onlar yüz çevirdiler, böylece Biz de onlara Arim selini gönderdik ve onların iki bahçesini, buruk yemişli, acı ılgınlı ve için­de az bir şey de sedir ağacı olan iki bahçeye dönüştürdük. Böylelikle nankörlük etmeleri dolayısıyla onları cezalandırdık. Biz (nimete) nankör­lük edenden başkasını cezalandırırmıyız?” (Sebe; 15-17)

Hadis: Sebe halkı hakkındaki âyetler nâzil olmuştu. Bir adam sor­du: “Ey Allah’ın Resûlü, Sebe de ne? Bir yer veya bir kadın mıdır?”

” Ne bir yer, ne de bir kadın değildir. Bilakis bir erkektir. On çocuklu bir Arap. Bu çocuklardan altısı Yemen cihetine gidip yerleşti, dördü de Şam cihetine gidip yerleşti. Şam tarafına gidenler Lahm, Cüzâm, Gassân ve Amile kabilelerini ortaya çıkardılar. Yemen tarafına gidenler ise Ezd, Es’ariyyun, Hımyer, Kinde, Müzhic ve Enmâr halkını meydana getirdiler.”

Hikâye: Sebe Halkı‘na Gelen Azap

Sebe ahalisi büyük bir nimete ermiş bolluk ve bereket içerisinde ya­şıyorlardı. Şehirleri mamur, köyleri birbirine yakın, ekinleri, meyve, seb­zeleri oldukça boldu.

Bu bolluk bir müddet sonra onların azmasına sebep oldu. Hayat şart­larının böylesine güzel olduğu bir memlekette Sebe halkına düşen; “Rab- lerinin rızkından yemek ve O’na şükretmekti.” Ama öyle yapmadılar, için­de bulundukları zenginliği sahiplendiler. Tüm güzellikleri kendi kendile­rine elde ettiklerini düşündüler. Şükretmek yerine kibirlenmeyi seçtiler. Ve içinde bulundukları refahı sahiplenmeye kalkmaları nedeniyle Al­lah’ın azabı üzerlerin geldi. Arim seli bütün ülkeyi yerle bir etti.