Dinimizde Fetret Devri

By | 8 Mayıs 2014

Dinimizde fetret devriDinimizde fetret devri ile ilgili Ayet: “Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı.” (Duha; 3)

Dinimizde fetret devri ile ilgili  Hadis: “Bir gün giderken, âniden, gökyüzünde bir ses işittim. Başımı kaldırıp baktığımda Hîra’da bana gelen Meleği (Cebrâil) yerle gök arasında bir kürsü üzerinde oturmuş gördüm. Ürpererek yere çöktüm. Evime dö­nüp, ‘Beni örtünüz, beni örtünüz’ dedim. Bunun üzerine Yüce Allah şu âye­ti indirdi: ‘Ey elbisesine bürünen! Kalk ve insanları Allah’ın azâbından sa­landır. Rabbini büyük tam. Elbisem temiz tut. Azâba sebep olacak günah­lardan uzak dur.’ Artık, vahiy gelmeye başladı ve ardı arası kesilmedi.” (Muddessir; 1-5)

Dinimizde fetret devri ile ilgili Hikâye: “Rabbin Sana Darılmadı!”

Resûlullah’a (sav) gelen vahiy bir müddet kesilmişti. Bunun üzerine müşriklerden bazıları, “Rabbi Muhammed’e küstü, O’nu terk etti” iddi­asında bulunmuşlardı. Tebliğ görevine başladığından beri müşriklerin sert tepkileriyle karşılaşan Resûlullah, bu defa onların alaylarına muha­tap oluyordu. Ancak, O bir peygamberdi ve en büyük yardımcısı ve ko­ruyucusu da hiç şüphesiz Rabbi idi. Resûlullah’a huzur ve güven veren, içine düştüğü sıkıntıyı gideren bu vahiy, işte böyle bir zamanda nazil ol­du. Vahiy Resûlullah’ı teselli ediyor ve bundan sonraki mücadelelerinde, karşılaşabileceği her türlü engelin üstesinden gelebilmesi için ona ma­nevî güç kazandırıyordu: “Andolsun kuşluk vaktine! Sükûna vardığında geceye (ki), Rabbin seni ne terk etti ne de darıldı.”