Şu on şey cefadandır

By | 21 Ağustos 2014

feraceler

 

zikir-dua1-     Erkek veya kadının sadece kendisi için dua edip anne babasını ve mü­minleri duasına katmaması.

2-      Kişinin Kur’an okumasını bilmesine rağmen günde yüz ayet okumaması.

3-      Mescide giren bir kişinin iki rekât namaz kılmadan çıkması.

4-      Kişi kabristana uğradığı veya yanından geçtiği halde mezardakilere selâm vermemesi ve onlara duada bulunmaması.

5-      Cuma günü Medine-i Münevvere’ye gelen bir kişinin orada cuma na­mazı kılmadan çıkması.

6-      Kişinin ikamet ettiği yere âlim birinin gelmesine rağmen gidip ondan İlmî istifadelerde bulunmaması.

7-      İki kişinin birbiriyle arkadaş olmaları, ancak adlarını öğrenmeden ay­rılmaları.

8-      Kişinin davet edildiği halde davete icabet etmemesi.

9-      Gencin ömrünü zayi etmesi ve boş vakitlerinin olmasına rağmen ilim ve edep öğrenmemesi.

10-    Komşusunun aç, kendisinin tok olmasına rağmen ona yiyecek bir şey­ler vermemesi.