Söylediklerini Yapmayanlar

By | 18 Eylül 2014

pardesu

 

evlilik4Enes b. Mâlik’in rivayet ettiği bir hadiste Resûl-i Ekrem (sallallâhu ‘aleyhi ve sellem) buyurular ki:

“Miraca çıkarıldığım gece bazı insanların dudaklarının makaslarla kesildi­ğini gördüm.

–         Ey Cebrâil! Bunlar kimlerdir? diye sordum.

–         Ümmetinden bazı vaiz ve hatiplerdir. Onlar, iyiliği emredip kötülükten sakındırdıkları halde kendileri söylediklerine uymazlardı. Kur’an’ı okur fakat onun üzerinde düşünmezlerdi, dedi.”11 Yani Kur’an’ı okumalarına rağmen onda olanlarla amel etmezlerdi.

Katâde (rahimehullâh) Tevrat’ta şöyle yazılı olduğunu söylemiştir: “Ey Âdemoğlu! İhtiyacınız olduğunda beni anarsınız; sonra unutursunuz. Sıkış­tığınız anda dua edersiniz; rahata kavuşunca beni terk edersiniz. Yaptığınızı bu iş ne kötü bir şeydir!”

Ebû Muâviye el-Fezârî’nin senetleriyle Resûlullah’tan (sallallâhu ‘aleyhi ve sel lem) rivayet ettiği bir hadis-i şerif şöyledir:

“Bu gün sizler Rabbinizin apaçık delilleri üzerinesiniz. Allah Teâlâ sizlere ta kip edeceğiniz yolu açıkça göstermiştir. Aranızda şu iki sarhoşluk belirmedikçe bu yoldan sapmazsınız: Geçim ve cehalet sarhoşluğu. Bu gün sizler iyiliği em rediyor, kötülükten sakındırıyor ve Allah yolunda cihad ediyorsunuz. Fakat ne zaman ki aranızda dünya muhabbeti yayılmaya ve artmaya başlarsa, sizler bu yoldan ayrılacaksınız.

İyiliği emretmeyecek, kötülükten sakındırmayacak ve cihadınız ve gayretiniz de Allah’tan başka gayeler için olacaktır. İşte o gün, gizli ve aşikâr Allah’ın Kitab’ıyla hareket edip amel edenler bu günkü muhacir ve ensargibi olacaktır.”