KURBAN EDİLECEK HAYVANIN YAŞI

By | 18 Eylül 2014

KURBAN EDİLECEK HAYVANIN YAŞIYukarıda zikredilen kurbanlık hayvanlardan koyun, sığır ve deveden her biri, “Seniy (küçük azı dişini düşürmüş)” olmadıkça kurban edilmeleri caiz değildir.
Ancak sadece koyunun “Ceza’ (seniyden küçük, henüz yeni ve genç)” olanını kurban etmek caizdir. “Ceza”’, altı ayını bitirip yedinci ayına girmişse yeterlidir.
Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi veSellem) şöyle buyurmuştur:
“Koyundan kurban olarak ‘Ceza” yeterlidir.” (İbni Mâce, Edâhâ:7, no:3139, 2/1049)
Koyundan “Ceza’”ı Hanefıler şöyle tanımlamışlardır: “Seniy’Merle karıştığı zaman, uzaktan bakan birinin, bir yaşında olanlardan farkedemeyeceği kadar büyük görünendir.
Yine Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
“Keçiden “Seniy”nin kifayet ettiği yerde koyundan “Ceza”’ yeterli olur.” (İbni Mâce, Edâhâ:7, no:3140, 2/1049)
Yukarıda zikredilen hayvanların “Seniy” ve “Ceza’” olanlarını Kudûrî (Rahimehullâh) şöyle tarif etmiştir:
a) Koyundan:
“Ceza’” altı ayı doldurmuş olandır. “Seniy” Bir yaşını doldurmuş olandır.
b) Sığırdan:
“Ceza’” bir yaşını doldurmuş olandır.
“Seniy” iki yaşını doldurmuş olandır.
c) Deveden:
“Ceza’” dört yaşını doldurmuş olandır.
“Seniy” beş yaşını doldurmuş olandır.
Kurban edilecek hayvanların yaşlarının bu şekilde belirlenmesi, daha düşük yaşta olanların kurban edilmesini men eder.