Sırlı Dualar

By | 10 Temmuz 2014

namaz-kildiran-seccade

sir_jpg

Sırlı Dualar

Hasbunallahu ve niğmel vekil Vela havle vela Kuvvete vela Kudretevela Heybete vela Azamete illa billahil aliyyil aziym “ Yatsı Namazından sonra 100 ad. Okunur “

Subhanallahi ve Bihamdihi Subhanallahil Aziym Ve bihamdihi Estağfirullah “ Sabah Namazından önce 100 Ad. Okunur.Rızık bolluğu için” La İlahe İllahül Melikül Hakkun Mubiyn Muhammedun Resulullahi Sağdukul Vağdil Emiyn ”Sabah namazının Farzı ile sünneti arasında 100 Ad. Okunur “

YA MÜFETTİHA’L EBVAB İFTAHLENA HAYRA’L BAB “Ey kapılar açan ALLAH’ım Bize hayırlı kapılar aç” “Sabah namazından önce 100 Ad. Okunur “

Huvel Evvelu Vel Ahirü Vez Zahirü Vel Batın Ve Huve Bikülli Şey’in Aliym hadid .3 ”Her namazın arkasından 40 Ad. Okunursa Hızır A.S ile görüşülür”

Ela Yağlamu men Halak Ve Huvel Latiyful Habiyr Mülk. 14 ”Her gün herhangi bir saat de 2012 Ad.okunursa okuyanın kalb gözü açılır.Yerin altındaki Hazineleri görür, Onun bulunduğu yerde Büyü ve sihir varsa çözülür.” Sırlı Dualar

Vela Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Aziym. Ya Hayyu Ya Kayyum Ya Kadimu Ya Daimu Ya Ferdu Ya Vitru Ya Ehadi Ya Samedi Ya Zel Celali Vel ikram. ”Her gün Sabahları 100 Ad. Okunur.” Sırlı Dualar

HERGÜN SABAH NAMAZINDAN SONRA 2500 BESMELEYİ ŞERİFE OKUYANIN KALB GÖZÜ AÇILIR.