Çocuğun Adını Koymak

By | 10 Temmuz 2014

hac-umre-seti

 

uyumak için duaEbu Vehb el-Cûşemî’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah sallallâhu aley­hi vesellem şöyle buyurmuştur: “Peygamberlerin isimleriyle isimleniniz. İsimle­rin Allah’a en sevimli olanı Abdullah ve Abdurrahman, en sadık olanı Haris ve Hemmam, en çirkin olanı ise Harb ve Murra’dır.”

Ebu’d-Derda’dan radıyallâhu anh gelen hadiste de Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur:

“Kıyamet gününde siz, kendi isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrı­lacaksınız. O halde isimlerinizi güzel koyunuz.”

Açıklama:

Dünyaya gelen çocuğa yapılacak ilk iyilik ve ikram, onu güzel bir isim ve künye ile süslemektir. Çünkü ilk duyulduğunda güzel isim, insan psikolojisi üze­rinde belli bir etki bırakır.