Kuranı Kerimden Dua Örnekleri

By | 10 Temmuz 2014

kuran

Unutkanlık İçin Dua

Kuranı Kerimden Dua Örnekleri

Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza (ahiret) gününün malikiAllah’a mahsustur.(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet.Gazaba uğrayanların ve yolunu şaşıranlarınkine değil (Fatiha, 1/1-7)

Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi saptırma, bize rahmetindenver. şüphesiz sen çok bağışlayansın (Âl-i imrân, 3/8).

Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle. Neslimizden de sana teslim olmuşbir ümmet lutfeyle. Bize hacla ilgili vazifelerimizi göster, tövbelerimizi kabul et.şüphesiz tövbeleri çok kabul eden ve çok merhametli olan ancak sensin(Bakara, 2/128)

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen,mutlaka hüsrana uğrayacağız (A’raf, 7/23).

Rabbimiz! Biz iman ettik, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen en iyi merhametedensin (Mü’minun, 23/109).

Rabbimiz! Yalnızca sana tevekkül ettik, yalnızca sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır (Mümtehine, 60/4).

Rabbim! Gönlümü aç, işimi kolay kıl (Tahâ, 20/25). Kuranı Kerimden Dua Örnekleri

Rabbim! Muhakkak ki ben kendime zulmettim, beni bağışla (Kasas, 28/16).

Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sen her türlü eksiklikten uzaksın. Muhakkak ki ben zalimlerden oldum (Enbiya, 21/87).

Rabbim! Bağışla, merhamet buyur. Sen en iyi merhamet edensin (Mü’minun, 23/118).

Rabbim! Bana hüküm ve hikmet ver ve beni salihlere erdir (Şuarâ, 26/83).

Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak  eşler ve nesiller ver. Bizi takva sahiplerine önder kıl (Furkan, 25/74).

Bana Müslümanca ölmeyi nasip eyle ve beni salihler arasına dahil eyle (Yusuf, 12/101).

Ey Rabbimiz! Bize bol sabır ver ve bizim canımızı Müslüman olarak al (A’raf, 7/126).

Ey Rabbim! Beni; bana ve ana-babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın iyi işler yapmaya yönelt ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat! (Neml, 27/19).

Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru (Bakara, 2/201). Kuranı Kerimden Dua Örnekleri

Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla.Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Rabbimiz! şüphesizsen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin (Haşr, 59/10).

Rabbimiz! Bize bol sabır ver. Yolunda ayaklarımızı sabit kıl ve inkârcı toplumakarşı bize yardım et (Bakara, 2/250).

Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı. Sen en iyi bağışlayansın(A’raf, 7/155).