Namazın Vacipleri ile İlgili Sorular

By | 23 Eylül 2014

Evvabin Namazı Fazileti1. Namazın vacipleri namazın hangi hükmünü ikmal içindir?

Namazda; vacipler, farzları; sünnetler, vacipleri; edepler de sünnetleri ikmal içindir. Böylece namaz zayi olmaktan korunmuş ve âdâbına göre kılınmış olur.

2. Vacibin hükmü nedir?

Vacibin hükmü: Vacibi yerine getiren sevap kazanır, kasten terk eden azabı hak etmiş olur. Unutarak veya yanılarak terk edenin namazı eksik olduğu için sehiv secdesi yapması gerekir. Vacibi kasten terk edenin namazı caiz olmaz, yeniden kılması gerekir.

3. Namazın başlıca vacipleri nelerdir?

Namazın başlıca vacipleri:

• Namaza Allâhuekber sözü ile başlamak.
• Namazda Fatiha suresini okumak.
• Fatiha suresini farz namazların ilk iki rekâtında, vitir ve nafile namazlarının (sünnetlerin) her rekâtında okumak.
• Farz namazların ilk iki rekâtında, vitir ve nafile namazların her rekâtında sure veya ayet (zammı sure) okumak.
• Fatiha’yı sureden önce okumak
• Secdede alın ile birlikte burnu da yere koymak,
• Ayrıca, farz namazların diğer rekâtlarında da Fatiha’nm okunması sahih kabul edilen görüşe göre vaciptir. Yanılarak Fatiha’nm terk edilmesi de sehiv secdeyi gerektirir.
• îki secdeyi birbiri ardınca yapmak
• Üç veya dört rekâtlı namazların ikinci rekâtında etTahiyyâtü’yü okuyacak kadar oturmak. Buna Ka’de-i ûlâ = İlk oturuş denir.
• Birinci ve son oturuşta etTahiyyâtü’yü okumak.
• Birinci oturuşta et-Tahiyyâtü’yü okuduktan sonra gecikmeden üçüncü rekâta kalkmak.
• Vitir namazında kunut tekbirini almak ve kunut duasını okumak.
• Bayram namazlarında, fazla (zevâid) tekbirleri almak.

• Cemaatle kılındığı zaman; sabah, akşam, yatsı, cuma ve bayram namazlarının birinci ve ikinci rekâtlarında teravih namazı ile Ramazanda teravihten sonra kılma vitir namazının her rekâtında imamın Fatiha ve sureyi açıktan okuması.

• Öğle ve ikindi namazlarında bunları içinden okumak.
• İmama uyan kimsenin bu namazlarda Fatiha ve sure okumayarak susması.
• Tadil-i erkân’a tam olarak uymak. Yani; ayakta iken dosdoğru, rükûda dümdüz olmak, (kadınlar rükûda biraz meyilli dururlar), rükûdan kalkınca iyice doğrulmak ve iki secde arasında tam oturmak.
• Namazın sonunda selam vermek
• Namazda yanılırsa sehiv (unutma) secdesi yapmak.
• Namazda secde ayeti okursa secde etmek