Sığırların Zekâtı Ne Kadardır?

By | 12 Temmuz 2015

sigirlarin-zekati-ne-kadardir    Kırda otlayan sığır ve sığır cinsinden olan hayvanların 30’dan az olanına zekât düşmez. 30 ve 30’dan fazlası için ne kadar zekât düşeceği aşağıda gösterilmiştir:
30’dan 39’a kadar olan sığırlarda bir yaşında erkek veya dişi bir buzağı, 40’tan 59’a kadar olan sığırlarda iki yaşında erkek veya dişi bir buzağı, 60’tan 69’a kadar olan sığırlarda bir yaşında erkek veya dişi 2 buzağı,
70’ten 79’a kadar olan sığırlarda bir yaşında erkek 1 buzağı ile iki yaşında bir erkek buzağı,
80’den 89’a kadar olan sığırlarda iki yaşında 2 dişi buzağı 90’dan 99’a kadar olan sığırlarda bir yaşında 3 erkek buzağı,
100’den 109’a kadar olan sığırlarda iki yaşında bir dişi buzağı ile bir yaşında 2 dişi buzağı.
Sığırların sayısı 120’ye ulaştığında, sığır sahibi dilerse her 40 sığırda iki yaşında bir dişi buzağı olmak üzere 3 dişi buzağı verebilir. İsterse de her 30 sığırda bir yaşında bir dişi buzağı olmak üzere 4 dişi buzağı verebilir.
Kırda kanşık olarak otlayan ineklerin, öküzlerin ve mandaların zekâtı, hangisinin sayısı çoksa ona göre verilir.