Sevab İçin Olan Her İş Allah İçin Olmalıdır

By | 6 Ağustos 2014

kuran

hz musanın Allah ile konuşmasıSevab İçin Olan Her İş Allah İçin Olmalıdır
Namaz ve oruç gibi tâat olan her şeyin Allah için olması vâcib olup, bunlarda riyâ haramdır. Ama mubah olanlardan da sevab almak istiyorsa, bunda da ihlâs vâcibtir. Meselâ bir Müslümanın işmi sevab i.çin yapmaya uğraşırsa, niyeti düzgün olmalı ve o kimseden teşekkür ve bir karşılık beklememelidir. Ama ilim öğreten birisi, talebeden, ardından gelip ona hizmet etmelerini beklese karşılık istemiş olup, sevaba kavuşamaz. Fakat hiç hizmet beklemese, kendisine hizmet etmek isteseler, en iyisi bu istekleri kabul etmemektir. Kabul ederse, maksadı bu olmadığı için sevabı gitmez. Ancak hizmet etmediği zaman, hizmet etmediğine şaşmamak lâzımdır. Sevab İçin Olan Her İş Allah İçin Olmalıdır Fakat azimet sahihleri bundan kaçınmışlardır. Hattâ büyüklerden biri kuyuya düştü. İp getirdiler. Eğer benden bir hadisi şerif duyan veya Kur’ân öğreneniniz varsa, yemin ederim ki, ipi tutmam, dedi. Bu işinin, o sevabın karşılığı olacağından korktu.
Süfyânı Sevri’ye birisi bir hediye gönderdi. Almadı. «Ben sizden hiç hadîs dinlemedim», dedi. «Kardeşin dinledi. Korkarım kardeşine, başkalarından daha şefkatli olurum», buyurdu. Bir kimse Süfyânı Sevrî’nin yanına iki kese altın getirip, «Bilirsin ki, babam dostunuz idi. Helâl yerdi. Bu onun mirasındandır, lütfen kabul buyurunuz», dedi. Kabul etti. O zât gidince, arkasından oğlunu gönderip altınları da o zâta gönderdi. Aklına babasiyle olan dostluğunun Allah için olduğu gelmişti.
Süfyân’m oğlu der ki: «Eve geldiğim zaman sabredemedim. Babama, kalbiniz taştan mıdır? Görmüyor musun, çoluk çocuğunuz var, hiçbir şeyiniz yok. Bize acımaz mısınız?», dedim. «Oğlum, sen iyi yemek ve kıyamette hesabını benden sormalarını mı istiyorsun? Benim bunlara hevesim yoktur» buyurdu. Sevab İçin Olan Her İş Allah İçin Olmalıdır Bunun gibi talebe de, öğrendiği şeylerden Allahü Teâlâ’nın rızasından başka bir şey istememeli, hocadan bir şey beklememelidir. Kendisiyle daha çok ilgilenmesi için iyi işlerini hocasıha göstermeyi câiz görebilir. Bu yanlıştır ve riyânın kendisidir. Belki hocasına üstadına hizmetle, hocasının değil, Allahü Teâlâ’nın indinde yer istemelidir. Bunun gibi ana ve babasının rızasını, zâhid ve âbid görünerek almaya değil, Allah rızası için elde etmeye çalışmalıdır. Çünkü böyle olursa günah olur. Velhasıl, sevab beklediği her şeyi Allah rızası için yapmalıdır.