Kibir Ve Ucbun İlâcı

By | 6 Ağustos 2014

namaz-kildiran-seccade

kibirlenmekKibir Ve Ucbun İlâcı
Kibir, yâni kendini büyük görmek, kötü bir sıfattır. Hakikatte Allahü Teâlâ ile beraberlik dâvasına kalkmaktır. Çünkü kibriyâ ve azamet (büyüklük) Allahü Teâlâ’ya mahsustur. Bunun için Kur’ânı Kerîm’de, cebbâr ve mütekebbir (mağrur ve gururlu! 1er için çok ağır âyet i kerimeler vardır: «Allah bütün mütekebbir cebbarların kalbini mühürledi» i1). «Bütün cebbârlar büyük zarar ettiler» (2). Mûsa aleyhisselâmın ağzından şöyle buyurur: «Hesab gününe inanmayan bütün kibirlilerden benim ve sizin Rabbinize sığınırım» (3). Resûlullah (sallâllahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki: «Kalbinde çok az veya hardal tanesi kadar kibir bulunan Cennete giremez» ( ). Yine buyurdu: «Öyle kimse vardır ki, kibirlenmeyi meslek hâline getirir. Buna devamla ismi cebbâr defterine yazılır ve cebbârlara verilen azab ona da verilir» ( ). Kibir Ve Ucbun İlâcı Haberde geldi ki: «Süleyman aley hisselâm cinlere, kuşlara ve insanlara bir yere toplanmalarını söyledi. İkiyüz bin insan ve ikiyüz bin cin toplandı. Bir rüzgâr kendisini kaldırdı, göklere kadar yükseltti. Meleklerin seslerini ve teşbihlerini duydu. Yerin derinliklerine, denizlerin diplerine kadar in dirdir. Sonra bir ses duyuldu ki, eğer Süleyman’ın (aleyhisselâm) kalbinde zerre kadar kibir olsaydı, onu havaya çıkarmadan önce, yerin dibine batırırdım». Yine buyurdu: «Kıyamet günü kibirli olanları, Allahü Teâlâ’nm indindeki küçüklük ve hakirlikleri bakımından, insanların ayaklan altında kalmış kanncalar gibi yaparlar» (e). Yine buyurdu: «Cehennemde Hebheb isminde bir yer vardır. Allahü Teâlâ kibirli ve cebbâr olanlan oraya atar». Süleyman aleyhisselâm buyurur: «Hiçbir iyiliğin fayda vermediği günah, kibirdir». Resûlullah (sallâllahü aleyhi ve sellem) buyurdu: «Kim böbürlenerek elbisesini sürüye sürüye yürürse kıyamet günü Allahü Teâlâ ona bakmaz» (7). Yine buyurdu: «Bir defa, bir kimse böbürlenerek yürüyor, giydiği güzel elbiselere bakıyordu. Allahü Teâlâ onu yere batırdı,hâlâ yere batmakta olup, kıyamete kadar öyle gider» t1). Yine buyurdu: «Kendini büyük görüp, böbürlenerek yürüyen, kıyamet günü Allahü Teâlâ’yı kızgın olarak görür» (a).  Kibir Ve Ucbun İlâcı

Muhammed ibn Vâsi’ bir kere oğlunu böbürlenerek yürürken gördü. Seslenip, «Sen kim olduğunu biliyor musun? Annen yirmi altına satın aldığım bir cariyedir. Baban ise Müslümanlar arasında öyledir ki, onun gibi ne kadar az bulunursa, o kadar iyi olur», buyurdu. Mıtraf ibn Muhammed, Muhalleb’i böbürlenerek yürürken gördü, «Ey Allah’ın kulu, Allahü Teâlâ böyle yürümeyi sevmez», dedi. «Yâ beni tanıyor musun?», dedi. «Tanıyorum. Başlangıcın pis kokulu bir su, sonun işe yaramayan bir leş. İkisi arası, yükü murdar bir hammallık», dedi.