Setrü’l-Avret ile İlgili Sorular – 2

By | 23 Eylül 2014

Setrul-avret-ile-ilgili-sorular1. Altını (tenini) gösterecek kadar ince elbise ile namaz kılmak caiz midir?

Caiz değildir.

2. Ağır ve hafif avrette ölçü nedir?

Ağır ve hafif avrette ölçü, uzvun dörtte biridir. Dörtte birden az olan açıklık, tek uzuvda bulunduğu vakit bağışlanmıştır. Eğer iki uzuvda olur veya bir uzuvda dörtte birden fazla açıklık bulunursa veya avret olan uzuvlardan her birinde dörtte birden az olan yerler toplandığı zaman bir azanın dörtte biri kadar olursa, bu hal namazın cevazına mani olur.

3. Bir kadının kulağının dokuzda biri ile bacağının dokuzda biri açılsa namazına mani midir?

Manidir. Çünkü açılmış olan yerlerin toplamı kulağın dörtte birinden fazladır.

4. Bir kimse namaz kılarken, avret mahalli açılırsa ne yapmalıdır?

Bir kimse namaz kılarken avret mahalli açılırsa hemen kapatması gerekir. Şayet kapatmadan, o açıklıkla bir rüknü eda ederse namazı fesada gider. Bozulmuş olur.

5. Vücudumuzda avret durumuna mani olan uzuvlarımızda dörtte bir ölçüsüne esas teşkil eden miktarlar nasıldır?

Bunlar: Erkeğin husyelerinin (yumurtalarının) her biri bir uzuvdur. Diz kapağı, uyluğun nihayetine kadar bir uzuvdur. Kadının topuğu, dizi ile birlikte bir tek uzuvdur. Göbekle kasık arası bir uzuvdur. Sırt, karın, göğüs yalnız başına birer avrettirler. Yan ise karma tabidir. îşte bunların her birinin başlı basma avret olduklarına itibar edilerek dörtte bir ölçüsü uygulanır.Hatta bir kadının kulaklarından birisinin dörtte biri açılmış olsa, namazı bozulmuş olur.

6. Erkeklerin ipek elbise ile namaz kılmaları caiz midir?

Erkeklerin ipek elbise ile namaz kılmaları caiz değildir. Ancak, giyecek başka elbisesi yok ise ipek elbise ile namaz kılması caiz olur. Kadının ipek elbise ile namaz kılması caizdir.

7. Bir kadın bedenini ve başının dörtte birini örtecek kadar elbisesi olduğu halde, başını örtmeyi terk etse namazı caiz olur mu?

Caiz olmaz.