İstikbal-i Kıble ile İlgili Sorular

By | 23 Eylül 2014

istikbali-kible-ile-ilgili-sorular1. Kıbleye dönmeden kılman namaz caiz midir?

Farz, vacip ve nafile namaz kılan, tilavet secdesi yapan, cenaze namazı kılan kimselerin eda olsun, kaza olsun kıble istikametinin dışında başka bir yöne dönmeleri caiz değildir. Mekke’de bulunanlar için kıble, bizzat Ka’be’dir. Diğer yerlerde ise, Ka’be’nin cihetidir.

2. Mekke’nin dışında bulunan kimse de namazda y¬nünü Ka’be cihetine mi çevirir?

Mekke’nin dışında bulunan kimse namazda yönünü Ka’be cihetine çevirir.

3. Şehir, köy ve sahrada kıblenin alameti nelerdir?

Şehir ve köylerde kıblenin alameti camiin mihrabıdır, sahrada ise yıldızlar ve diğer yön tayini araçlarıdır.

4. Ka’be’nin içinde ve dışında namaz kılan kimse ne tarafa döner?

Ka’be’nin içinde ve dışında namaz kılan kimse Ka’be’ye yönelmek üzere ne tarafına dönerse dönsün kıldığı namaz caiz dir.

5. Yatalak bir hasta kıbleye yönelmeye gücü yetmezse ne yapar?

Yatalak bir hastanın kıbleye dönmeye gücü yetmez ve yönünü döndürecek biri de bulunmazsa veya kıbleye çevrilmem hastaya zarar verecekse onun istediği tarafa yüzünü çevirmesi caiz olur.

6. Hayvan üzerinde namaz kılanın durumu nedir?

Bir özür sebebiyle farz namazı kılacak olan veya özürsüz olarak nafile bir namazı hayvan üzerinde kılacak olan kimse yönünü kıbleye çevirmeden namaz kılabilir. Fakat gemide namaz kılan kimsenin namaza başlarken yönünü kıbleye çevi meden namaz kılması caiz olmaz. Gemide kıbleye dönerek na maza başlayan kimsenin yönü geminin dönmesiyle kıbleden ayrılmış olsa o kimse namaz içinde kıbleye dönerek namazır tamamlar.

7. Kıblenin ne tarafa olduğu hususunda şüpheye düşe kimse ne yapar?

Kıblenin hangi tarafa olduğu hususunda şüpheye düşe kimse, soracak bir kimseyi de bulamazsa, araştırır, kıble yönü nü keşfetmeye çalışır ve kalbinin kanaat getirdiği tarafa yönelterek namazını kılar. Bu kimse namazını kıldıktan sonra, kıble cihetinde hata etmiş olduğunu anlamış olsa bile namazını iade etmez.

Fakat hatasını namaz esnasında anlarsa, namaz içinde, kıbleye dönerek namazını tamamlar.

8. Bir kimsenin yanında bulunduğu yerin halkından biri bulunursa ona kıbleyi sorması gerekir mi?

Bir kimsenin yanında bulunduğu yerin halkından birisi olduğu halde ona sormadan ve sadece kıble cihetini araştırarak namaz kılması caiz olmaz. Bu durumda şayet kıbleye dönmüşse caiz olur; fakat kıbleye dönmemişse namazı caiz olmaz.

9. Sahrada kıble istikametinde şüpheye düşen kimsenin durumu?

Sahrada kıble ciheti hususunda şüpheye düşen bir kimse, araştırması neticesinde, bir istikamet hususunda kanaat hâsıl edip, o yöne yönelmiş olarak namaza başlasa; sonra iki kişi gelip kıblenin başka tarafa olduğunu haber verirse, eğer o adamlar misafir (yolcu) ise, sözlerine iltifat edilmez.

Fakat haber veren o iki kişi, o beldenin yerli halkından iseler, sözlerini kabul etmek gerekir. Aksi halde namaz caiz olmaz.

10. Kıble araştırmada kanaat önemli midir?

Önemlidir. Hatta; bir kimse kıble istikametini araştırır da, vardığı kanaatin haricinde bir yöne dönerek namaz kılarsa, kıbleye isabet etmiş olsa bile o namaz caiz olmaz.

11. Araştırma yaptığı halde kıbleyi tam olarak tayin edemeyen kimse ne yapar?

Araştırma yapmış olmasına rağmen kıble istikametinin hangi yöne olduğu hususunda hiçbir kanat sahibi olamayan kimse kalbinin tercihine göre istediği yöne dönerek namazını kılar.

12. Kıble cihetini araştırarak imam olanla ona uyan kimsenin durumu nedir?

Kıble cihetini araştırarak sahrada namaz kılan bir kimseye, kıble cihetini araştırmadan bir başka kimse uymuş olsa; eğer imam olan şahıs kıble konusunda isabet etmişse her ikisinin namazı da caizdir. Fakat imam kıble konusunda isabet etmemiş ise, bu durumda imamın namazı caizdir, ona uyanın namazı caiz değildir, iade etmesi lazımdır.

13. Bir kimse namaz içinde kıble cihetini bilirse ne yapar?

Bir kimse, kıble cihetini bilemeyip kendi kanaatine göre tayin ettiği tarafa doğru namaz kılarken, namaz içinde kıble cihetini bilecek olsa, o tarafa döner namazını tamamlar. (Bak .497)

14. Tilavet secdesi yapacak kimsenin de kıbleyi araştırması gerekir mi?

Tilavet secdesi yapacak kimsenin de namaz kılacak kimse için gerekli olan aynı usullerle kıbleyi araştırması gerekir.