Şehitlik ile İlgili Sorular

By | 29 Eylül 2014

sehitlik-ile-ilgili-sorular1. Şehit kime denir?

Şehit: Allah yolunda ölen ya da öldürülen müslümanlara verilen isimdir. Cennete gireceği konusunda şahitlik yapıldığı için veya vefat ettiği zaman rahmet melekleri başucunda hazır bulunduğu için ya da Yüce Allah’ın huzuruna bizzat kabul edileceği ve dilediği her şeyin kendisine bahşedileceği için bu ismi almıştır.

2. Şehitlik mevkiinin derecesi nedir?

Şehitlik rütbesi ve makamı, ahirette peygamberlikten sonra gelen en yüksek rütbe ve makamdır. Bunun için de bu rütbeyi
kazanan kişinin (şehidin), kul hakkından başka bütün günahlarının Allah tarafından affedileceği bildirilmiştir.

3. Kaç çeşit şehitlik vardır?

Üç türlü şehitlik vardır, Bunlardan her birinin derecesi ayrıdır:

1. Dünya ve ahiret şehidi: Bu, hem dünya, hem de ahiret hükümlerine göre şehit kabul edilen kimsedir. Bu tür şehit, yalnız Allah rızası için vatanını ve mukeddesatım samimi bir şekilde savunurken ölen veya öldürülen müslümandır. Böyle bir şehit yıkanmadan ve kefenlenmeden kendi şehitlik elbisesi ile (yalnız üzerindeki fazlalıklar çıkarılarak) namazı kılınmak suretiyle defnedilir.

2. Dünya şehitliği: Yalnız dünya hükmüne göre şehit kabul edilen kimsedir. Bu tür şehit, Allah rızası için değil, gösteriş için veya ganimet, vurgun,şöhret vb. için müslümanlar arasında savaşa katılıp öldürülen müslümandır. Bu da şehit hükmündedir. Yıkanmaz, kefenlenmez, namazı kılınarak üzerindeki elbisesi ile defnedilir. Ancak mükafat veya cezasını Yüce Allah bilir.

3. Ahiret şehidi: Şehitlik özelliklerinden ve şartlarından bazılarına sahip olmayan, fakat ahiret hükümleri yönünden şehit gibi görünen kimselerdir. Suda boğulan, ateşte yanarak veya bulaşıcı hastalığa yakalanarak ölen, lohusalık halinde veya gurbette vefat eden bir müslüman bu hükümde bir şehit sayılır. Ancak bu durumda olanlar, ahiret hükümleri yönünden şehit sayılmakla birlikte, dünyada geçerli hükümler ve ölçüler bakımından şehit sayılmazlar. Bunun için bu tür şehitler, diğer cenazeler gibi yıkanır, kefenlenir, cenaze namazı kılınıp defnedilir.

Şafii Mezhebine göre; vatanını savunurken cephede şehit düşen kişinin cenaze namazı kılınmaz.Çünkü cenaze namazı, ölünün affedilmesi için bir duadır.