Şefaat Ne Demek

By | 2 Mayıs 2014

şefaat ne demek

Şefaat ne demek ile ilgili Ayet: “Allah o İlâhtır ki kendisinden başka ilâh yoktur. Haydır, kayyumdur, kendisini ne bir uyuklama, ne uyku tutamaz. Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. İzni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddi­ne? Yarattığı mahlûkların önünde ardında ne var, hepsini bilir. Mahlûklar ise O’nun dilediğinden başka, ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Gökleri ve yeri koru­yup gözetmek O’na ağır gelmez, O öyle ulu, öyle büyüktür. (Bakara; 255)

Şefaat ne demek ile ilgili Hadis: “Her Peygamberin bir duası vardır. Onunla Allah’a dua edegelmiştir. Fakat ben duamı Kıyamet gününde ümmetime şefaat etmek için saklıyorum.” (Sahih-i Müslim, 293)

Şefaat ne demek ile ilgili Hikâye: “Ben Onları Mağfiret Ettim!”

Efendimiz anlatıyor: Ben, Allah’a eş koşmayıp da ümmetimden kırk yaşında olanlar için Rabbimden şefaat istedim. Rabbim dedi ki:”Ya Mu­hammed, ben onları mağfiret ettim.” Dedim ki: “Ya Rabbi, ya elli yaşın­da olanlar?” Rabbim bana dedi ki: “Gerçekte Ben onları da mağfiret et­tim.” Dedim ki: ‘Ya Rabbi ya altmış yaşında olanlar?” Rabbim: “Ya Muhammed, Ben onları da mağfiret ettim.” dedi. Ben: “Ya Rabbi, ya yetmiş yaşında olanlar?” dedim. Rabbim dedi ki: “Ya Mu­hammed, Ben bir kuluma yetmiş yaş bağışlarsam, Bana bir şeyi eş koşmaksızın ibadet ettiği halde onu ateşle azaplandırmaktan hayâ ederim. Ama seksen ve doksan yaşındakilere sıra gelince, onları kıyamette haşir meydanında bırakırım; onlara denilecek ki: Siz kimi sevmiş iseniz, ken­dinizle beraber cennete sokun.” (Firdevs-i Deylemî c.2 , h.n 3408; Kenz-ul-Ummâl h.n 39066)