Örnek İnsan Hz Muhammed

By | 2 Mayıs 2014

Örnek İnsan Hz MuhammedÖrnek insan Hz Muhammed ile ilgili Ayet: “Andolsun ki, Allah’ın Resulü’nde sizin için (her hususta) güzel bir örnek vardır.” (Ahzab; 21)

Örnek insan Hz Muhammed ile ilgili  Hadis: “Benim nasıl namaz kıldığımı gördüğünüz gibi siz de öylece namaz kılınız.”

Örnek insan Hz Muhammed ile ilgili Hikâye:

En İyi Örnek Peygamberimizdir

Her toplum kendi seçkin şahsiyetlerini örnek alır. İlim, irfan ve akl-ı selim sahibi insanların da yapacağı budur. İşte bu insanlar dünya ve ahi- rette, mesut ve bahtiyar olurlar. Bu tür bahtiyar insanlardan yoksun olan toplumlar ahlâki çöküntüye düşerler, huzurları bozulur; güç ve kuvvetle­rini kaybederler; anarşinin içine düşerler. Bu kaçınılmaz bir sonuçtur.

Dinî ve ahlakî hayatımızın en büyük örnek şahsiyeti, hiç şüphe yok ki, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’dir (sav). Âlemlere rahmet ola­rak gönderilen son peygamber, Efendimizin örnek hayatı incelendiğinde; O’nun örnek insan olduğu açıkça görülür. Allah Resûlü, kimsenin ayıbı­nı yüzüne vurmaz, hoşlanmadığı ve yanlış gördüğü bir davranış olursa o davranışı yapanların kim olduğunu belirtmeden ve kimseyi kırmadan, yanlışlan düzeltir; kimsenin sözünü kesmez, konuşması bitinceye kadar dinler, kimsenin gizli hallerini araştırmaz, kendini ilgilendirmeyen konu­larla meşgul olmazdı. Allah’a hürmetsizlik yapılmadıkça, kendisine karşı yapılan kötülükleri bağışlar, eline fırsat geçse de intikam almayı düşün­mezdi. Zengin-fakir, efendi-köle, büyük-küçük aynmı yapmadan insanla- n eşit tutardı