Rüyada Peygamber Efendimizi Görmek

By | 2 Mayıs 2014

rüyada peygamber efendimizi görmek

Rüyada Peygamber Efendimizi görmek rüyâ sahibi kişinin daima durumunun iyi olacağına ve gönlünün sevinçli, huzurlu ve şen olacağına işâretle yo­rumlanır. O bahtiyar kimseye artık gönül safası bahşedil­miştir.

Rüyada Peygamber Efendimizi görmek ayrıca rüyâ sahibinin şâyet bir üzüntüsü, kederi ve sıkın­tısı varsa veya hapiste (tutuklu) ise, bütün bunlardan kur­tulacağına ve muradına ereceğine işâret olarak yorumla­mışlardır yorumcular.

Rüyada Peygamber Efendimizi görmekle ilgili bazıları demiştir ki, bu rüyâyı gören kimse veya kimseler, eğer bir musibette iseler, kıtlık gibi, pahalılık gibi, bunlardan da kurtulurlar, bolluk ve ucuzluk gelir ve geleceğine işâret olarak tâbir edilmiştir. Eğer rüyâ­yı gören kimse ya da kimseler, mazlûm (zulme ve haksızlı­ğa) uğramışlarsa, Allah’ın yardımı yetişir kurtulurlar, kur­tuluşa ererler, eğer bir korku ve endişe halinde iseler, bun­lardan kurtulup emniyete ve selâmete ererler ve erecekle­rine işâret eder bu rüyâlar, şeklinde yorumlamışlardır.