Sarhoşluk Veren Şeyleri İçmek

By | 7 Aralık 2014

ickiHz. Âişe (radıyallâhu anhâ)’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Sarhoşluk verici her içki haramdır.”

(Buhârî, Vudû’ 71, Eşribe 4; Müslim, Eşribe 67 (2001); Ebu Dâvud, Eşribe 5 (3682, 3687); Tirmizî,
Eşribe 2 (1863, 1866); Nesâî, Eşribe 23; İbn Mâce, Eşribe 9 (3386); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 6/36, 97, 190, 225, 226)

Hz. Aişe (radıyallâhu anhâ)’dan rivâyet edilmiştir:

“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i şöyle buyururken işittim:

Her sarhoş eden şey haramdır. Bir farak içildiği zaman sarhoş eden içkiden avuç dolusu içmek de haramdır.”

(Ebu Dâvud, Eşribe 5 (3687)

(Farak, Hicazlılara göre 16 rıtl’a ve 12 müdd’e eşit bir hacim ölçüsü birimidir.) Konuyla ilgili bir rivayet ise şu şekildedir:

Hz. Aişe (radıyallâhu anhâ)’dan rivâyet edilmiştir:

“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e, bit’u içkisinin hükmü soruldu. Bit’u, bal şerbetinden yapılan içki olup onu Yemen halkı içmekteydi. Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):

– ‘Sarhoşluk veren her içki haramdır’ buyurdu.”

(Buhârî, Eşribe 4)

Câbir b. Abdullah (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Çoğu sarhoşluk verenin azı da haramdır.”

(Ebu Dâvud, Edeb 5 (3681); Tirmizî, Eşribe 3 (1865); İbn Mâce, Eşribe 11 (3393); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/421)

Câbir (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Yemen’in Ceyşan şehrinden bir adam gelmişti. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e, memleketlerinde içtikleri darıdan yapılan ‘Mizr’ denilen bir içki(nin hükmünü) sordu. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem):

– ‘Bu içki, sarhoşluk verir mi?’ diye sordu. Adam:

– ‘Evet, (verir)’ diye cevap verdi. Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):

– ‘Sarhoşluk veren her şey, haramdır. (Dünyada iken) sarhoş edici içki içene (ahirette) ‘Tînetu’l-Habâl’ (denilen yanma esnasında cehennem halkının bedenlerinden akan sarı sudan) içirmesi, Yüce Allah’ın kendi üzerine bir taahhüddür’ buyurdu. Sahabiler:

– ‘Ey Allah’ın Rasulü! Bu, Tînetü’l-Habâl nedir?’ diye sordular. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem):

– ‘Cehennemliklerin teri yada Cehennemliklerin usaresidir’ buyurdu.”

(Müslim, Eşribe 72 (2002); Nesâî, Eşribe 49; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/360, 441-442)