Salih Amellere Devam Etme -2

By | 3 Kasım 2014

salih-amellere-devam-etme-2 Âişe (radıyallâhu anhâ)’dan rivayet edilmiştir:
“Peygamber (saliallâhu aleyhi ve sellem)’e:
– ‘Amellerin hangisi, Allah’a daha sevimlidir?’ diye soruldu. Peygamber
(saliallâhu aleyhi ve sellem):
– ‘Az da olsa devamlı olanıdır’ diye cevap verdi.”
Âişe (radıyallâhu anhâ)’dan rivâyet edilmiştir:
“Rasulullah (saliallâhu aleyhi ve sellem):
– ‘Kendinizi, güç yetirebileceğiniz amellere verin. Çünkü siz usanmadıkça Allah usanmaz. Allah katında amellerin en sevimli olanı, az da olsa devamlı olanıdır’ buyurdu.
(Âişe der ki:) Rasulullah (saliallâhu aleyhi ve sellem) bir amel işlediğinde ona devam ederdi.”
(Hadisi şerif, ibadet ile ilgili olarak kısaca şunu ifade etmektedir: Gücünüzün yettiği amelleri işleyin. Gücünüzün yetmediği için devam edeceğiniz amellere girişmeyin. Çünkü gücünüzün yetmeyeceği ameller, size bıkkınlık verir. Bu sebeple de onu terk etmek zorunda kalırsınız. Siz bıkmadan ibadete devam ettiğiniz müddetçe, Allah da o ibadetin mükafatını vermeye devam eder. Fakat siz bıkıp ta bu amelinizi bırakıverecek olursanız, Allah sizin bu bıkkınlığınıza ve amelinizi terk edişinize karşılık olarak bu ibadetiniz için size vermekte olduğu mükafatı keser. Yani siz ibadetinize son vermedikçe Allah da sevab vermeye son vermez.Her ne kadar bu hadis, ibadetlerle ilgili olarak insanın gücünün yettiği ve devamlı yapabileceği amellere sarılmayı tavsiye ediyorsa da bu tavsiye aslında, sadece ibadetlere ait değildir. İbadetler dışında kalan diğer meşru işler de bu tavsiyenin kapsamına girmektedir. Meşru olan işlerin Allah’a en hoş geleni ve mükafata en çok layık olanı, az bile olsa, devamlı ve düzenli olanıdır. Çünkü önemli olan, çokluk değil, düzenli ve devamlı olanıdır. Bu da, ifrat ve tefritten sakınarak iki uç arasında orta bir yolu tutmakla mümkündür.
“Allah usanmaz” “ifadesi, Allah terk etmez” anlamındadır.)
Âişe (radıyallâhu anhâl’dan rivayet edilmiştir:
“Yanımda Esed oğullarından bir kadın vardı. Derken Rasulullah (sailallâhu aleyhi ve sellem) yanıma girdi ve:
– ‘Bu kimdir?’ diye sordu. Ben de:
– ‘Filanca kadındır, (geceleri nafile ibadetle geçirdiği için hiç) uyumaz’
dedim.

-Âişe, kadının kıldığı namazlardan bahsetmeye başladı. Bunun üzerine Rasulullah (sailallâhu aleyhi ve sellem):
– ‘Sus! (Yaptığı ibadeti söyleme.) Güç yetirebileceğiniz işleri yapın. Doğ-rusu, siz usanmadıkça Allah usanmaz’ buyurdu.
(Âişe der ki:) Rasulullah (sallaliâhu aleyhi ve sellem)’in en fazla sevdiği din/ amel, sahibi tarafından devamlı yapılan ameldir.”
(Rivayetlerde bir kadın olduğu ve bazı rivayetlerde ise Havle adında bir kadın olduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla olayın, bir olması da ve çeşitli olması da imkân dahilindedir.
Havle, muhacirlerden olup dinine bağlı bir kadındı. Çok ibadet yapan birisiydi. Burada bütün gece namaz kılma yerine kişinin güç yetirebileceği şekilde devam üzere olmak kaydıyla ibadetin az yapılması tavsiye edilmektedir. Çünkü devam üzere yapılan az ibadet, devamlı olmayan çok ibadetten daha makbuldür.
Hadiste muhatap kadınlar olduğu halde, erkeklere özgü çoğul kipiyle “Güç yetirebileceğiniz işleri yapın. Vallahi, Siz usanmadıkça Allah’da usanmaz” buyurulması, hükmün, erkek ve kadın bütün ümmeti kapsamasından dolayıdır.)
Sevbân (radıyallâhu anh)’dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah (sailallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Bir kimsenin infak edeceği en faziletli dinar, çoluğuna-çocuğuna infak ettiği dinar ile Allah yolunda hayvanına infak ettiği dinar ve Allah yolunda arkadaşlarına harcadığı dinardır.”