Saçı Sakalı Siyaha Boyama İle İlgili Hadisler

By | 11 Aralık 2014

saci-sakali-siyaha-boyama-ile-ilgili-hadislerAbdullah ibn Abbâs (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Ahir zamanda (saç ve sakalını) güvercin göğsü gibi siyaha boyayan bir kavim gelecektir. Onlar, cennetin kokusunu alamayacaklardır.”

(Ebu Dâvud, Teraccül 20 (4212); Nesâî, Zinet 15; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/357)

Câbir b. Abdullah (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Mekke fethedildiği gün (Rasulullah’a) Ebu Kuhafe getirildi. Saçı ve sakalı, yandık otu gibi bembeyaz idi. Bunun üzerine Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):

– Şunu(n saç ve sakalını), (başka) bir şeyle değiştirin, siyahtan uzak durun, (siyahın dışında başka bir renkle boyayın)’ buyurdu.”

(Müslim, Libas 78-79 (2102); Ebu Dâvud, Tereccül 18 (4204); Nesâî, Zinet 15; İbn Mâce, Libas 33 (3624); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/316, 322, 395)