Haluk Kullanma İle İlgili Hadisler

By | 11 Aralık 2014

haluk-kullanma-ile-ilgili-hadislerEbu Musa (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Allah, bedeninde halukdan bir iz olan kimsenin namazını kabul etmez.”

(Ebu Dâvud, Teraccül 8 (4178); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/493)

Ya’lâ b. Mürre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem), haluk adında bir koku sürünmüş bir adamı gördü. Ona:

– ‘Git, onu yıka, sonra tekrar yıka, sonra (onu bir daha) kullanma’ buyurdu.”

(Ebu Dâvud, Teraccül 8 (4176); Tirmizî, Edeb 51 (2816); Nesâî, Zinet 34)

(Halûk: Zaferan ve bazı başka maddelerin karıştırılmasından meydana gelen bir kokudur. Turuncuya çalan renktedir. Haluk, aslında kadınların kullandığı bir koku çeşididir. Burada kadınlann kullandığı bir kokunun erkekler tarafından kullanılmasının hükmü konu edilmektedir.

Konuyla ilgili hadislerin bir kısmı, erkeklerin haluk kullanmalarının yasak olduğuna ve bazı hadisler de caiz olduğuna delalet etmektedir. Yasak olmasına sebep, bu kokunun, kadınlara özgü bir koku olmasıdır.)