Sabır Hakkında Hadisler

By | 10 Kasım 2014

sabır hadisi“Sabır imanın yarısıdır. ”

Çünkü iman sabır ve şükürden mürekkep bir mahiyet arz eder. Nitekim bazı selef âlimleri: “İman iki yandan meydana gelir: Bir yarısı sabır, diğer yarısı da şükürdür.” demişlerdir. Yüce Allah (c.c.) şöyle buyurur:

“Bunlarda çokça sabreden ve şükreden herkes için dersler vardır.

İmana nispetle sabır, bedene nispetle baş gibidir. Sabır üç çeşittir:

a) Allah’ın farzlannı yerine getirmeye, onları ihmal etmemeye karşı sabır,

b) Allah’ın haramlarına ve onlara bulaşmamaya karşı sabır,

c) Allah’ın kaza ve kaderine ve onlara karşı tahammülsüzlük göstermemeye karşı sabır. Kim kendisinde bu üç tür sabrı toplarsa, bütün sabrı tamamlamış olur. Gerek dünya ve gerekse âhiret lezzet ve nimetleri, her ikisinde de elde edilen başarı ve zaferler, ancak sabır köprüsünden geçen kimselere nasip olur. Aynen cennete ulaşabilmek için sırat köprüsünden geçmek gerektiği gibi dünya ve âhiret saadetine ulaşmak için de sabır köprüsünden geçmek gerekir. Ömer b. el-Hattab -radıyallâhu anh-: “Elde ettiğimiz en hayırlı yaşantı, sabırla ulaştıklarımızda.” demiştir. Dünyadaki kesb yolu ile elde edilen mertebelere baktığımızda, hepsinin de sabra bağlı şeyler olduğunu görürüz. Sahibi yerilen noksanlıklara baktığımızda da, hepsinin güç dahilinde olduğu halde, gösterilen sabırsızlık neticesinde ortaya çıktığını müşahede ederiz. Şecaat, iffet, cömertlik ve başkalarını tercih, hep zamanında gösterilen bir anlık sabır değil midir?