Allah Rızası İçin Oruç Tutmak

By | 10 Kasım 2014

Ebu Saîd el-Hudrî (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i:
– ‘Kim Allah yolunda (cihad ederken) bir gün oruç tutarsa Allah o kimsenin yüzünü yetmiş yıl cehennemden uzak tutar’ buyururken işittim.”
Ebu Ümâme el-Bâhilî (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Herkim Allah yolunda (cihad ederken) bir gün oruç tutarsa Allah o kimse ile cehennem ateşi arasında, yeryüzü ile gökyüzü arası kadar bir hendek meydana getirir.”