Sabah Namazının İki Rekâtından Sonra Sağ Yanına Uzanmak

By | 3 Kasım 2014

sag-yana-uzanmakHz. Âişe -radıyallâhu anh- şöyle demiştir: “Hz. Peygamber sabah namazının iki rekâtını kılınca sağ yanı üzerine yatardı.”

Açıklama:

Bunun hikmeti hakkında şu söylenmiştir: Kalp insanın sol yanındadır. Sol yanına yatsaydı, bunda rahatlık daha fazla olduğu için uykuya dalabilirdi. Sağ yana yatmak böyle değildir. Bu yatışta kalp havada askıda durur, dolayısıyla kişi uykuya dalmaz.
Hadis, yatmanın sağ taraf üzerine tamamlanacağını göstermektedir. İbn Ebi Şeybe’nin rivayet ettiğine göre İbn Mes’ud’un bu uzanmayı reddetmesi ve İbrahim en-Nahaî’nin buna şeytanın yatması adını vermesine gelince, bu onlara
bu konuda haberin ulaşmadığına yorulur. İbn Mesud’un sözü, onun bunu vacip görmeyi reddettiğini göstermektedir. Nitekim sözünün sonunda şöyle demiştir: “Kişi selâm verdiğinde (namazın sünneti ile farzının arasını) ayırmış olur”.

İbn Ömer’den bunun bid’at olduğuna dair rivayet de bu şekilde yorumlanır. O bu görüşünde tek kalmış ve hatta onun yatan kimseyi uyandırmayı emrettiği rivayet edilmiştir. İbn Ebî Şeybe Haşan’ın bu yatmayı sevmediğini rivayet etmiştir. Bu konudaki tercihe şayan görüş bunun (namazın sünneti ile farzını ayırt etmek için) meşru olduğudur.