Peygamber Efendimizi Rüyada Görmek İle İlgili Hadisler

By | 2 Mayıs 2014

Peygamber Efendimizi rüyada görmek ile ilgili hadisler

Peygamber Efendimizi rüyada görmek ile ilgili hadislerden sahih bir Hadis-i Şerif de Hz. Peygamber Efendimizden “Her kim beni rüyâsında görürse, o kimse uya­nık halde de beni görecektir. Çünkü şeytan bana benzer bir şek­le (benim şeklime) giremez” buyurmuş olduğu bildirilmiştir.

Yine bir rivâyette Peygamber Efendimizi rüyada görmek ile ilgili hadislerden birinde   “Her kim beni rüyâsında görürse, muhakkak o kimse, hak ve gerçek olarak beni görmüştür” buyrulmuştur.

Yine Hz. Enes (r.a.)’den gelen bir rivayette: “Beni rüyâsında gören kişi, elbette cehenneme girmeyecektir” buyrulmuştur.

Yine başka bir rivayette: “Her kim ki, beni rüyâsında görürse, o kişi, gerçek olarak beni görmüştür. Çünkü şeytanın benim su­retime (şeklime) girmesi mümkün değildir.” buyrulmuştur.

Peygamber Efendimizi rüyada görmek ile ilgili hadislerde şu gerçeği unutmayalım ki, rüyâda Hz. Muhammed (s.a.v.)’i görmek, her bakımdan büyük hayır ve selâmetlik ifâde eder. Bu konunun başındaki naklettiğimiz hadis-i şerifleri de ha­tırlarsak bu konudaki rüyaların ne büyük bir mazhariyet oldu­ğunu anlamakta zorlanmayız.