Rüyada Nur Görmek

By | 16 Nisan 2014

rüyada nur görmek

Rüyada nur görmek, murâda ermek, başarılı olmak, Cenâb-ı Hakk’ın lütuf ve keremine ermek, mutluluk ve esen­lik gibi güzel cihetlere işâretle yorumlanır demişlerdir.

  •  Bazı yorumcular ise, rüyada nur görmek için, hidâyete ermeye işârettir demişlerdir.
  •  Bir kişinin rüyâsında kendi vücudundan veya herhangi bir azâsından nûr çıktığını görmesi, şunlara işâretle yorumla­nır: Kederden ve sıkıntıdan kurtulmaya, iyi bir evlat sahibi olmaya, kalbinin, vicdanının temizliğine ve muradına er­meye denmiştir.
  •  Rüyada nur görmek eğer nûrdan zulmete (aydınlık bir yerden karanlık bir ye­re) çıktığını görmek şeklindeyse, hiç iyi sayılmaz. Bu rüyâ, zenginin fa­kirleşmesine, şerefli, izzet sahibi birinin, şerefsizliğe, iti­barsızlığa, imandan sonra küfre, hidâyetten sonra sapıklı­ğa ve kör (ama) olmasına gibi olumsuzluklara ve fenâlıklara işâretle yorumlanır denmiştir.