Rüyada Mahzen Görmek

By | 16 Nisan 2014

rüyada mahzen görmek

Rüyada mahzen görmek, hamile olan anaya veya terbiyeci ve hamile bir kadına işâretle yorumlanır.

  • Mah­zen de kapalı kaldığını görmek, fakirliğe düşeceğinize işâ­rettir.
  • Rüyada mahzen görmek, hastalıktan kurtuluşa da işârettir.
  •  Rüyâda mahzen görmek, anaya işâretle yorumlanır. Bu işârete göre, rüyâsında mahzenin yıkıldığını veya tama­men kapanmış olduğunu gören kimsenin, hasta anası anası hasta ise, bu rüyâsı onun (anasının) ölümüne, ölece­ğine işârettir şeklinde tabir olunur.
  •  Rüyâsında mahzendeki bulunan yemeğine çöp veya top­rak dolmuş olduğunu görmek, tarla mahsûlünün, zirâatle elde edilen mahsullerin fiatlarının düşeceğine ve zarar edeceğine, sermayenin azalacağına işârettir.
  •  Fakir bir kimse, rüyâsmda mahzenin hububat ve yiyecek­lerle dolu olduğunu görse, bu rüyâsı o fakirin hanımının hamile kalacağına ve ana olacağına, çocuğunu doğuraca­ğına işârettir. Bu dolu mahzene ateş düştüğü görülse, o sene hububat ve yiyeceklerde kıtlık olacağına işârettir.