Rüyada Mercimek Görmek

By | 4 Haziran 2014

hasema

Rüyada mercimek görmekRüyada mercimek görmek, kederle yorumlanır. Bazı yorumculara göre de rüyada mercimek görmek rızık ve helâl mal ile tabir edilir.

  • Bazı yorumcular, mercimek, Hz. İbrahim peygamberin de­vamlı yediği bir gıda olduğu için, rüyada mercimek görmek rüyâsmı çok iyi kabul etmişlerdir. Bununla beraber bazı yorumcular mercimek rüyâsmı değişik şekilde yorumlamışlardır. Ünlü yorumcu Kirmânî, rüyâda mercimek görmeyi pek iyi say­mamıştır. Çünkü Mûsâ peygamberin kavmi, mercimek is­temişlerdir ve Cenâb-ı Hak onları azarlamıştır denilmiştir. Bununla beraber rüyâsmda mercimek yediğini görmek, genellikle hastalar için şifa bulmaya veya şifa bulacağına ve selâmete çıkacağına işâretle yorumlanmıştır. Rüyâda kuru ya da taze mercimek yediğini görmek, hastalıktan şi­fadır ve korkulardan kurtuluş ve emniyettir şeklinde yo­rumlamışlardır.