Hikmet Sahibi Kimdir ?

By | 5 Haziran 2014

kuran

hikmet sahibi kimdirHikmet sahibi kimdir ile ilgili Ayet: “Ey insanlar, şüphesiz elçi size Rabbinizden hakla geldi. Öyley­se iman edin, sizin için hayırlıdır. Eğer inkâra saparsanız, şüphesiz gök­lerde olanların ve yerde olanların tümü Allah’ındır. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Nisa; 170)

Hikmet sahibi kimdir ile ilgili Hadis: “Hikmet sahibi âlimler, fıkıh açısından nebiler gibidir.”

Hikmet sahibi kimdir ile ilgili Hikâye: Allah’ın Hikmeti

Adamın biri, pislik böceği görür ve: “Bu, yaradılışı çirkin, pis kokulu olan bir yaratıktır. Allahu Teâlâ’nın bunu yaratmasındaki maksadı ne­dir?” der.

Bunun üzerine Allahu Teâlâ o adama bir çıban verdi ki, bütün dok­torlar onu tedavi etmekten aciz kaldılar. Herkes yaranın iyileşmesinden ümit kesmişti ki, bir gün devrin âlimlerinden birine göstermeye karar verirler. Alim çıbanı görünce, kendisine bir pislik böceği getirmelerini is­ter. Orada bulunanlar adamın bu isteğine gülerler. Fakat alim isteğinin yerine getirmesini söyler. Pislik böceği gelince böceği yakıp, külünü çıba­nın üzerine serper, çıban Allah’ın izniyle hemen iyileşti. Çıbanı iyileşen hasta şöyle der: “Allah, mahlûkatının en adi ve yaramaz olanında bile, en iyi deva bulunduğunu bana bildirmek murad buyurdu. Allah’ın hikme­tinden sual olunmaz.”