Azap Çekmek Nedir ?

By | 4 Haziran 2014

namaz-kildiran-seccade

Azap çekmek nedirAzap çekmek nedir ile ilgili Ayet: “Kim Allah’a ve Resülü’ne isyan eder ve Allah’ın sınırlarını aşar­sa, Allah onu da ebedî kalmak üzere ateşe koyar. Hem onu zelil ve peri­şan eden bir azap vardır.” (Nisa; 14)

Azap çekmek nedir ile ilgili Hadis: “Allah’ım! Bize dünyada da iyilik ver, âhirette de iyilik ver. Bi­zi cehennem azabından koru!” (Buhâri, Daavât 55; Müslim, Zikir 23, 26, 27)

Azap çekmek nedir ile ilgili Hikâye:

Cehennem Azabı

Cehennem Allah’ın azap diyarı ve kahır ülkesidir. Elem ve ıstırap yur­du, hıçkırık ve pişmanlık beldesidir. Cennette nza ile lezzet birlikte zevk edildiği gibi, cehennemde de azapla gazap beraber tadılacaktır; hem de zifiri karanlık içinde. Allah’ın rızasına mazhar olmanın ruha verdiği haz, cennetteki nimetlerin lezzetinden çok ileri olduğu gibi, onun kahrettiği ve cennetinden uzaklaştırdığı bir asi kul olmanın manevi elemi de, ateş azabından çok daha fazladır. Şeytanla birlikte yanmanın elemine, bir de peygamberlerden (as), velilerden ayrı kalmanın elemi katılacak ve ruh bu manevi ıstırapla kıvranıp duracaktır.