Rüyada Güveç Görmek Ne Demek ?

By | 15 Kasım 2014

Rüyada Güveç Görmek Ne Demek ?Rüyada Güveç Görmek Ne Demek ?
İslami rüya tabirlerine göre Güveç görmenin anlamı nedir? Rüyada Güveç görmek dünyevi açıdan bildiğimiz anladığımız anlamları taşımayabilir.
Gerçek hayatta kullanılan anlamlar rüyalar için geçerli olmayabilir. Özellikle rüyada Güveç görmenin anlamı şudur;
Rüyâda görülen güveç, hanım (kadınları temsil eder. Ev hanımı, ev sahibesi kadın, âile reisi hanım gibi şeylere yorumlandığı gibi, murada ermek, rızık ve maîşet gibi şeylere de işâret olarak yorumlanır denmiştir.
• Rüyâsında ocak üzerinde bir güveç bulunduğunu görmek, o âilede ev sahibesi hanım ile kocanın geçim için olan maişetlerinin çalınmasına işâret olarak yorumlanmıştır.
• Rüyâsında güveç içinde bir şeyin piştiğini görmek, rızık ve geçim için maîşet arayacağına işârettir denmiştir.
• Rüyâda tahtadan bir güveç görmek, seferden gelecek mala işâret olarak tâbir olunur.
• Bir kimsenin rüyâda güveç içinde pişmiş et görmesi, rüyâ sahibinin istek ve muradına ereceğine işâretle yorumlanır.