Rüyada Gaga Görmek

By | 3 Nisan 2014

rüyada gaga görmek

İslami rüya tabirlerine göre rüyada gaga görmek , yolculuğa çıkacağınızı işâret edebilir şeklinde yorumlanır. Rüyada kuş gagası görmenin diğer yorumları ise şu şekilde sıralanabilir

  •  Rüyâda gaga görmek, bazen de gevezelik eden boş boğaz çok konuşan kimseye  bir kimseye  işâret şeklinde tabir olu­nur. Rüyanın açılımında ise çok konuşmak, gevezelik iyi bir nitelik değildir. Bu rü­yâ bir uyarı özelliğindedir diye düşünmemiz gerekmektedir.
  •  Rüyâda gaga görmek  diğer bir yorumunda ise  dilek ve muradın gerçekleşeceğine işâretle yorumlanır.