Uhud Savaşı

By | 3 Nisan 2014

 

Uhud Savaşı ile ilgili Ayet: “Allah size yaptığı yardım vaadini gerçekleştirdi: O’nun izni ile o düşmanlarınızı kırıp geçiriyordunuz. Allah’ın, size arzuladığınız galibi­yeti göstermesine kadar, böylece bu vaad yerine geldi. Ama sonra siz is­yan ettiniz, verilen emir hakkında çekiştiniz, yılgınlık gösterdiniz. O es­nada kiminiz dünya menfaatini istiyordu, kiminiz âhiret mükâfatını. Son­ra Allah sizi denemek için, onlara karşı size verdiği desteği geri çekti, bozguna uğradınız. Bununla beraber sizin kusurlarınızı bağışladı da! Za­ten Allah müminlere bol lütuf ve inayet sahibidir.”

(Al-i İmran; 152)

Uhud Savaşı ile ilgili  Hadis: “Uhut’da şehid olan kardeşleriniz var ya! Allah, onların ruhla­rını yeşil kuşların içine koydu. Bunlar cennetin nehirlerine giden, cennet meyvelerinden yiyen ve Arşın gölgesine asılmış altından kandillere girip istirahat eden kuşlardır. Şehidler böylece güzel güzel yiyip içip dinlenin­ce şöyle dediler: ‘Kardeşlerimize bizden kim haber götürecek ve bildire­cek ki bizler cennette dirileriz, rızıklanıyoruz? Bu haber gitmeli ki onlar cennete karşı isteksiz olmasınlar ve harpte korkak davranmasınlar!’ Al­lah onlara cevaben: ‘Sizin haberinizi ben duyuracağım’ buyurdu ve şu ayeti indirdi: ‘Allah yolunda öldürülenleri ölü saymayın bilakis onlar Rabbleri katında diridirler. Allah’ın bol nimetinden onlara verdiği şeyler­le sevinç içinde rızıklanırlar. Arkalarından kendilerine ulaşmayan kimse­lere, kendilerine korku olmadığını ve kendilerinin üzülmeyeceklerini müjde etmek isterler.’ (Al-i İmran, 169)” (İbn Abbas’tan)

Uhud Savaşı

Uhud Savaşı ile ilgili Hikâye

Uhud Savaşı, o devrin âdeti üzerine meydanda teke tek çarpışma ile başladı. Kureyş’in bayrağını taşıyan Abdüddâr oğullarından ortaya çıkan 9 kişi birer birer Müslümanlar tarafından öldürüldü. Resûlullah (sav) elindeki kılıcı göstererek: “Hakkını ödemek şartıyla bu kılıcı kim ister?”

diye sordu. Ensârdan Ebû Dücâne: “Bunun hakkı nedir, Ya Resûlullah?” diye sordu. Resûlullah (sav): “Eğilip bükülünceye kadar düşmanla savaş­mak” diye cevap verdi. Ebû Dücâne bu şartla aldığı kılıçla düşman üze­rine saldırdı, müşrik safları arasına girdi.

Hamza, Ali, Sa’d b. Ebî Vakkâs, Ebû Dücâne gibi kahramanların hücûmlarıyla savaşın ilk anında 20’den fazla ölü veren Kureyş, bozguna uğramış, sağ ve sol kanat geri çekilmiş, def çalarak Kureyşlileri savaşa teşvik eden kadınlar, feryadlar kopararak yüksek tepelere kaçmışlardı. İman kuvveti karşısında sayı ve malzeme üstünlüğü işe yaramamış, müş­rikler kaçmaya başlamışlardı.

Ancak ne var ki, Uhud Savaşı başladığı gibi bitmeyecek, Resûlullah’ın sözünden çıkarak ganimet toplamak için yerlerinden ayrılan askerlerin bulunduğu geçide varan Halid b. Velid komutasındaki grup, Müslümanların hiç ummadıklan bir anda zaferden uzaklaştıracaktı.