Rüyada Bacak Görmek

By | 3 Nisan 2014

rüyada bacak görmek

Rüyada bacak görmek, kadın, meslek, mal, kuvvet ve  rahat yaşam gibi şeylere işâret eder. İslami rüya tabirlerine göre Rüyada bacak görmek rüyasının diğer yorumları ise şu şekilde yapılmıştır;

  •  Rüyâsında bacağının madenden yapılmış olduğunu gör­mek, işinin devamlı olacağına ve kuvvetli, güçlü bir du­rumda olacağına işâret olarak yorumlanır.
  •  Rüyâsında bacağının birbirine dolaşmış, birleşmiş olduğu­nu görmek, bir felâketle mahvolacağına veya vefâtına (ölümüne) işârettir.
  •  Rüyâsında bacaklarını eğri büğrü görmek, başladığı işte sebât ve devamlılık göstermeyeceğine, böylece büyük zarar göreceğine veya gayr-i meşrû’ ilişkiye zinâ suçu işleyece­ğine işâret olarak yorumlanır.
  •  Rüyada bacak görmek ve bacağında yara bere olduğunu görmek, maişe­tinde geçiminde zorluk çeker, çoluk çocuğunun geçimini, rızkını kazanırken sıkıntıya düşer veya malını kaybeder şeklinde yorumlanır.