Rüyada Dua Ettiğini Görmek Ne Demek ?

By | 7 Kasım 2014

Rüyada Dua Ettiğini Görmek Ne Demek ?Rüyada Dua Ettiğini Görmek Ne Demek ?
Rüyada Dua Ettiğini görmek neye işarettir? Bir insan rüyasında Dua Ettiğini gördüğünde ne demek olduğunu islami rüya tabirlerine bakarak öğrenmelidir.
Rüyalar insanlara uyarı niteliğinde olduğu gibi müjde niteliğinde de olabilir. Rüyada Dua Ettiğini görmenin anlamı;
Rüyâda duâ ettiğini görmek, hayra erişmeye, murada ermeye, maksadına, amacına kavuşmaya, hidâyete, doğru yola ermeye, selâmete ermeye, korkudan, sıkıntılardan kurtulmaya gibi cihetlere işâretle yorumlanır denmiştir.
• Büyük rüyâ tâbir ve yorumcularından, Seyyid Ahmed Câbir’in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyâda kendisinin duâ okuduğunu veyahut bir duâ meclisinde bulunup, okunan duâya “Âmin!” dediğini görmesi, rüyâ sahibinin ettiği duâlarının, kabûl edildiğine veya edeceği duanın kabul edileceğine; maksat ve amacına ulaşacağına, dünya ve ahirette saadete ve ilahi rahmete, aff-ü mağfirete ereceğine ve sevap kazanacağına işârettir şeklinde yorumlamıştır.
• Duâ rüyâsı, mutlak hayra işâret olarak yorumlanmıştır.
• İbn-i Kesîr’in yorumu: Rüyâsında duâ ettiğini veya kendisine başka birinin duâ ediverdiğini gören kimse büyük bir hayra ve berekete nâil olacağına işârettir. Namazının sonunda duâ ettiğini görmek, hayra ermeye işârettir. Rüyasında bir insana bedduâ ettiğini görmek, o insana sözleriyle helâk etmeye, büyük zarar vermeye işârettir. Rüyasında kendisine bedduâ ettiğini gören kişi, ilahi nimetlere
şükredeceğine işârettir. Rüyâsında duâ etmek istediğini fakat, yapamadığını görmek, başarısızlığa işârettir. Rüyâsında uyurken duâ ettiğini görmek, rüyâ sahibi, çok önemli bir işini ihmâl edeceğine işâret olarak yorumlanır.
• Ebû Saîd’il Vâiz’in yorumu: Rüyâsında bildiği bir duâyı okuduğunu gören kişi, farz namazlarını kılacağına işârettir şeklinde yorumlanır.
• Rüyâsında karanlık içinde Rabbine duâ ettiğini gören kişi, sıkıntı ve kederden kurtulacağına işâretle yorumlanır.
• Rüyâsında güzel duâ ettiğini görmek, yardıma ereceğine ve işlerinde başarılı olacağına işârettir denmiştir.