Rüyada Doğan Görmek Ne Demek ?

By | 6 Kasım 2014

Rüyada Doğan Görmek Ne Demek ?Rüyada Doğan Görmek Ne Demek ?
Rüyada Doğan görmek neye işarettir? Bir insan rüyasında Doğan gördüğünde ne demek olduğunu islami rüya tabirlerine bakarak öğrenmelidir.
Rüyalar insanlara uyarı niteliğinde olduğu gibi müjde niteliğinde de olabilir. Rüyada Doğan görmenin anlamı;
Rüyâda doğan kuşu görmek, şu cihetlerden birine ve bir kaçma işâret olarak yorumlanır:
1. Devlet başkanına işâretle,
2. Cesâret sahibi (cesûr) bir adama işâretle,
3. Büyük saygın bir zata işâretle,
4. Büyük bir memuriyete işâretle,
5. Genişlik, ferahlığa işâretle,
6. Sevince, müjdeye işâretle,
7. Murada ermeye, maksada kavuşmaya işâretle,
8. Evlâd sahibi olmaya işâretle,
9. İzzet ve şerefe itibara, otorite sahibi olmaya işâretle,
10. Hırsız ve eşkiyâya işâretle yorumlanır.
• Âlem-i menaında (uyku halinde) doğan kuşu görmek, nimet ve devlete ermeye, düşmana galip (üstün) gelmeye, istek ve arzusuna kavuşmaya işâret olarak yorumlanır. Doğan görmek, sağlık ve sıhhate gam ve kederden kurtulup feraha, gönül rahatlığına ermeye de işâret eder şeklinde yorumlanır.
• Kişinin rüyâda elinde bir doğan kuşu bulunduğunu görmesi, onun halka (insanlara) başkan, lider olacağına ve halktan saygı ve itibâr göreceğine ve onlar tarafından övüleceğine işâret olarak yorumlanır.
• Kişinin evinde veya ortada beyaz bir doğan kuşu görmesi, kendisinin bir oğlu, bir erkek çocuğu olacağına işâret olarak yorumlanır. Beyaz doğanı yakalayıp tuttuğunu görmek ise, memuriyete girmeye, yükselip ilerlemeye veya evladı doğacağına işârettir denmiştir.
• Bir kimsenin rüyâsında bir doğan yakaladığını (tuttuğunu) görmesi, hükümet tarafından gelecek mala ve paraya veya yedirilip içirilmeye, elde edeceği bir menfaate veyahut bir hırsızı tutup yakalayacağına işârettir.
• Bir kimsenin rüyâda bir doğanı avladığını görmesi, büyük bir memur olacağına veyahut bir hırsızı yakalayacağına işâret olarak yorumlanır.
• Rüyâsında evinde bir doğan kuşu bulunduğunu görmek, bir hırsızı yakalayıp ele geçireceğine işâret eder.