Rüyada Dişi Koyun Görmek Ne Demek ?

By | 6 Kasım 2014

Rüyada Dişi Koyun Görmek Ne Demek ?Rüyada Dişi Koyun Görmek Ne Demek ?
Rüyada Dişi Koyun görmek ne demek? Rüyada Dişi Koyun görmek hayra yorulmalı ve mümkünse kimseye anlatılmamalıdır.
Rüyada Dişi Koyun gören bir kişi öncelikle Dişi Koyun görmenin neye işaret olduğunu güvenilir kaynaklardan öğrenmelidir. İşte rüyada Dişi Koyun görmek islami yorumu;
Rüyâda görülen dişi koyun, itibârlı, saygı değer, ahlâkı güzel, zengin bir kadına işâreten tâbir olunur. Kişinin rüyâda dişi bir koyun görmesi, rüyâ sahibi kişinin iyi huylu, ahlâkı güzel, zengin ve saygı değer, itibârlı bir zevceye (hanıma) sahip olacağına işâret eder.
• Rüyâsında kişinin, dişi bir koyun kestiğini ve etini yediğini görmesi, onun evleneceğine veya maksat ve muradına kavuşmasına işâret olarak yorumlanır.
• Âlem-i menamda (uykusunda) semiz etli dişi bir koyun görmek, zengin ve asâlet sahibi bir kadına işâretle yorumlanır.
• Rüyâda kişinin dişi bir koyun kestiğini görmesi, bazan bir kadından mal sahibi olmaya, bazan bir kızla evlenmeye, bazen de bir kadına iftira etmeye işâret olarak yorumlanır.
• Rüyâsında dişi bir koyunun kuzuladığını (doğurduğunu) görmek, rüyâ sahibinin muradına ereceğine, istek ve dileğinin gerçekleşeceğine, bolluk ve berekete işâret eder.
• Bir kimsenin rüyâsında kendisine dişi bir koyunun tos attığını görmesi, eşinin (zevcenin) fenalığına ve hilekârlığına işâret olarak tâbir olunur.
• Kişinin rüyâda dişi bir koyundan bir şey aldığını görmesi, kadın tarafından mal sahibi olmaya işâretle yorumlanır.
• Rüyâda dişi siyah bir koyun görmek, Arap ırkından bir kadına işâret olarak tâbir olunur. Beyaz koyunda beyaz ırktan beyaz kadınına işâret olarak yorumlanır.
• Kişinin rüyâda birçok dişi koyun (dişi koyun sürüsü) görmesi, iyi huylu kadınlara ve bazen de memuriyetten mahrum kalmaya, memuriyetten çıkarılmaya (atılmaya) işâret olarak yorumlanır. Bazen de dişi koyunları görmek, eşleri (zevceleri) kaybetmeye, onların ölümüne veya ayrılmaya işâret eder denmiştir.
• Kişinin rüyâda dişi koyun eti yediğini görmesi, bir kadına mirasçı olacağına, o kadından miras yönüyle mal elde edeceğine işârettir.
• Rüyâda görülen dişi koyunun yünü ve sütü elde edilecek mala işârettir. Rüyâda dişi bir koyunun kendi evine girdiğini görmek, o senenin bolluk, bereketli olacağına işârettir. Rüyâ sahibi bolluk ve berekete kavuşur şeklinde yorumlanır.
• Dişi bir koyunu olduğunu ve doğurduğunu görmek, muradına ermeye ve dişi koyununun eve girdiğini görmek ise; o yılın bolluk ve bereketli olacağına işâretle tâbir edilmiştir.