Rüyada Dere Görmek Ne Demek ?

By | 6 Kasım 2014

Rüyada Dere Görmek Ne Demek ?Rüyada Dere Görmek Ne Demek ?
Rüyada Dere görmek ne demektir? İnsanlar rüyalarında çok ilginç şeyler görebilir. Gün içerisinde yaşadıkları şeyler bilinç altımıza attığımız olaylar, kişiler, şekiller rüyamıza girebilir.
Rüyanızda Dere gördüyseniz ve anlamını merak ediyorsanız aşağıda ki açıklamaları okuyabilirsiniz.
Dereye (vadiye) girdiğini ve bu vâdide ağaç ve odunun bol olduğunu gören kimse, iyi kalbli ve zengin biriyle arkadaş ve dost olur ve ondan çok hayır ve yarar görerek faydalanır şeklinde yorumlanır.
• Rüyâda dereden su içtiğini gören kişi, rahata erer ve iyi bir hayat, rahat bir yaşam süreceğine işâret olarak tâbir edilir.
• Rüyâda akan dereye dalıp karşıya geçtiğini gören kimse, ferahlığa ve iyi bir hayat şartlarına kavuşarak, güzel ve rahat bir yaşam sürer şeklinde yorumlanır.
• Rüyâsında dereden içtiği suyun acı ve bulanık, çamurlu olduğunu görmek, kötülüğe, sıkıntı ve geçim darlığına işârettir şeklinde tâbir olunur.
• Rüyâda derenin önünü kapadığını görmek, akrabadan olan bir kadınla bağların kesilmesine işârettir. (Geniş yorum için nehir maddesine bakınız.)
• Bazı yorumculara göre; rüyâda görülen dere, küçük bir dere ve küçük bir su yatağı (yolu) ise, yorumları, zevceye (hanıma) işâret olarak yapmışlardır. Derede görülen iyi ve kötü durumlar bu işârete göre yapılır demişlerdir.
• Rüyâsında akan bir dereyi veya su yolunu kestiğini veya önünü kapadığını gören kişi, hanımı veya hizmetçisi ile olan bağını keseceğine işârettir şeklinde yorumlamışlardır.
• Rüyâsında akan bir dereyi veya su yolunu arkasında bıraktığını görmek, rüyâ sahibinin hanımından önce ölümüne işârettir. Yani bu rüyâ, kocanın önce öleceğine, hanımının onun arkasına kalacağına işâret ediyor şeklinde yorum kazanıyor.
• Bir kimsenin, rüyâda dereden veya su yolundan su aldığını görmesi, her yönden hayırlıdır. Hayra ve iyiye yorumlanmıştır.
• Rüyâsmda kendi bağında veyahut bahçesinde akan bir dere olduğunu gören kişi, eğer bekâr ise evlenir veya evleneceğine eğer evli ise, hanımı hamile kalır veya hamile olduğuna işârettir şeklinde yorumlanmıştır.
• Rüyâsında dereden veya su yolundan süt, bal ve benzeri bir şey aktığını görmek, hayır, bereket ve nimete işâret eder.
• Rüyâda dereden veya su yolundan kan, irin ve benzeri fena şeylerin aktığını görmek, sıkıntı ve üzüntüye işârettir şeklinde yorumlanır. Bazı yorumcular, bu rüyâdaki görülen iyi ve kötü şeyleri zevceye işâretle yorumlamışlardır.
• İmâm-ı Nablûsî’nin yorumu: Rüyâda çay, dere veya su yolu (su yatağının) yorumu, nehir rüyâsının yorumu gibidir. Ancak, derede hayır, bereket, menfaat, keder, zarar ve hasar, nehir rüyâsına nisbetle daha hafif, daha azdır. Meselâ: Nehir, devlet başkanı. Çay; başbakan, dere, Vali, hakim, müdür, reis ve memur gibi cihetlere işâretle yorumlanır. Rüyâ yorumcusu kimselerin bu sembolleri nazarı dikkate alması gerekir.
• Rüyâsında bir su yatağı, nehir yatağı açtığını veya kazdığını görmek, rüyâ sahibi kimsenin halka iyilik edeceğine, su yatağını kapattığını doldurup kapatmak ise, bu yorum tersinedir demişlerdir.
• Rüyâda ağaçlı, çayırlı, çimenli, bol sulu bir dere görmek, hayır ve nimete, berekete ve menfaate işâret eder.
• Câfer,i Sadık (r.a.)’ın yorumu: Rüyâda dere görmeyi, hacca, mala, nimete ve ticarete işâret olarak yorumlamıştır.
• Kirmânî’nin yorumu: Rüyâda dere görmek, hacca gitmekle veya hacca gideceğine işârettir şeklinde yorumlanır.
• Danyel (a.s.)’ın yorumu: Rüyâda büyük bir dere görmek, bir devlet büyüğüne işâret olarak yorumlanır.