Koruk Hurma Hakkında Hadisler

By | 6 Kasım 2014

koruk-hurmaSahih’te sabit olduğu üzere, Ebül-Heysem b. Teyyihân, kendisine Hz. Peygamber -sallallâhu aleyhi vesellem- ile Hz. Ebu Bekir ve Ömer misafir olduklarında, onlara bir hurma salkımı getirdi —ki onda koruk, kuru ve olgun hurmalar vardı— Hz. Peygamber -sallallâhu aleyhi vesellem- ona: “Bize olgunlarından toplasaydın ya!” buyurdu. Ev sahibi zat: “Ya Rasülallah; istedim ki hem koruğundan, hem olgunundan istediğinizi yiyesiniz.” dedi.

Koruk hurma, kurudur, kuruluğu hararetinden daha çoktur. Rutubeti emer, mideyi temizler, karnı tutar, diş etlerine ve ağza fayda verir. En faydalısı da yumuşak ve tatlı olanıdır. Koruk ya da çağla hurmanın çok yenmesi içeride tıkanıklığa sebep olur.