Rüyada Damat Görmek

By | 27 Mart 2014

rüyada damat görmekİslami rüya tabirlerine göre rüyada damat görmek , görülen rüyanın şekline göre şöyle yorumlanır;

  • Rüyada damat görmek, eğer kendi öz damadınızı gördüyseniz bolluğa, sevince, ferah ve mutluluğa işâret olarak yorumlanır.
  •  Bir kimse, rüyâsında damadı ile bir sofrada yemek yediği­ni görmüş olsa, bu onun hükümetten bir menfaat elde edeceğine veya şans talih oyunlarından eline bir para ge­çeceğine işaretle yorumlanır.
  •  Bazı yorumculara göre: Kendi kızı olmadığı için damadı olmadığı halde, rüyâsında damadı varmış olduğunu gör­mek, onun beklemediği bir yerden kendisine bir iş kapısı açılıp oradan rızkını alacağına işarettir.
  •  Rüyâsından kendisinin damat olduğunu yeni evlenmiş ol­duğunu görmek, yeni yeni kişilerle tanışacağına ve onlar­dan maddi imkan sağlayıp para kazanacağına işarettir.
  •  Diğer bir yoruma göre: Rüyâda damat görmek, başarıya işarettir. Kişinin rüyâda kendisini damat olmuş olduğunu görmesi, işlerinde başarılı olacağına işarettir.
  •  Damadı olmadığı halde rüyâsında bir damadı olduğunu gören kimsenin bu rüyâsı düşmanına veya düşmanlarına galip (üstün) geleceğine ve korkularından kurtulup emni­yet içinde olacağına işâret olarak yorumlanır.