Gaza Nedir ?

By | 27 Mart 2014

Gaza nedir

Gaza nedir ile ilgili Ayet: “Ey iman sahipleri! Allah yolunda gaza için dolaştığınızda, iyice anlayıp dinleyin de size selam verene/barş teklifi sunana ‘sen mümin değilsin’ demeyin.” (Nisa; 94)

Gaza nedir ile ilgili  Hadis: “Kim gazve yapmadan ve gaza yapmayı temenni etmeden ölür­se nifaktan bir şube üzerine ölmüş olur.” (Ebû Hureyre)

Gaza nedir ile ilgili Hikâye:

Mute Gazvesi

Mute, Kudüs’e yakın bir yerdir. Efendimiz (sav)’in Busra Emirine gön­derdiği elçinin katledilmesi üzerine karşılık olarak hareket etmek zaru­reti doğmuştu. Efendimiz (sav) 3000 kişilik bir kuvvet hazırlayıp başına Zeyd b. Hârise’yi (ra) geçirdi. Bu küçük orduyu uğurlarken, düşmanın önce İslam’a davet edilmesini ve kabul etmedikleri takdirde harb edilme­sini emredip şunları buyurdu:

“Şayet Zeyd b. Hârise şehid olursa yerine Ca’fer bin Ebû Tâlib ve o da şehid olursa yerine Abdullah bin Revaha kumandan olsun, o da şehid olursa ehl-i İslam içlerinden birini seçsin”

Mute’de İslam askerinin karşısına, Bizans kuvvetlerinin de katılma­sıyla 100.000 kişilik bir ordunun çıktı. Efendimizin ismini andığı üç Sahabe-i Kiram Efendilerimizin (ra) sırasıyla şehid olduğu bu harbte son olarak Hz. Halid bin Velid (ra) sancağı eline almış, o gün akşama kadar harbe devam etmiştir. Sabahleyin yeni bir hücumla düşmanı bozan ve bir hayli zayiat verdiren İslam askeri salimen Medine’ye döndü. Bu harbten sonra Hz. Halid bin Velid (ra) demiştir ki: “Mute gününde elimde dokuz kılıç parçalandı, yalnızca, ağzı enli Yemâni isimli kılıç vardı. Elimde o mukavemet etti.”