Rüyada Dalyan Görmek Ne Demek ?

By | 31 Ekim 2014

Rüyada Dalyan Görmek Ne Demek ?Rüyada Dalyan Görmek Ne Demek ?
İslami rüya tabirlerine göre Dalyan görmenin anlamı nedir? Rüyada Dalyan görmek dünyevi açıdan bildiğimiz anladığımız anlamları taşımayabilir.
Gerçek hayatta kullanılan anlamlar rüyalar için geçerli olmayabilir. Özellikle rüyada Dalyan görmenin anlamı şudur;
Rüyâda dalyan görmek, bolluk ve berekete işaret olarak tabir olunur. Bir kimse, rüyâsında denizde kurulmuş bir dalyan görse, bu rüyâsı onun bolluk ve berekete kavuşacağına, kısmet ve kazancının artacağına işâret eder seklinde tâbir olunur. Yine rüyâsında bir dalyan gören kimsenin evinde bolluk, bereket olduğuna aile efradının, çoluk çocuğun kısmetinin artacağına işâretle tâbir olunmuştur. Rüyâsında bir çok balıkların dalyanda ağlara takılmış olduğunu gören kimse eğer esnaf ve ticâret erbabı ise, kâr ve kazancının çoğalmasına, maaşlı memur veya işçi ise, maaşının haftalık ve yevmiye ücretinin artacağına, eğer rüyâyı gören kişi genç ve bekâr ise evleneceğine ve varlık, bolluk içinde mutlu bir hayat süreceğine işâretle tâbir olunur.