Rüyada Dam Görmek Ne Demek ?

By | 31 Ekim 2014

Rüyada Dam Görmek Ne Demek ?Rüyada Dam Görmek Ne Demek ?
Dini açıdan rüya yorumlarında Dam görmenin ne anlama geldiğini sizler için araştırdık.
Rüyada Dam görmek ne demek diye merak ediyorsanız yazımızı okuyun. Gece rüyanızda Dam gördüyseniz anlamı şudur;
Rüyâda dam (bir binâ çatısı) görmek, asâletli bir kadına işâretle tâbir olunur.
• İmâm-ı Nablûsî’nin yorumu: Bir kimsenin rüyâda bir dam görmesi, kadri ve şanı yüce (kıymetli ve değerli) bir kadına işâret olarak yorumlanır demiştir. Yine Nablûsî, bazen de rüyâda dam görmek, kadri yüce bir adama (erkeğe) işâret olarak tâbir olunur demiştir.
• Rüyâsında dam (çatı) üzerinde koştuğunu veya çabuk çabuk, acele ile yürüdüğünü gören kişi, devlet büyüğü veya yardımcısı tarafından zarara veyahut bir belâ ve musibete uğrar şeklinde tâbir olunmuştur.
• Câbir-il Mağribî’nin yorumu: Rüyâsında bir dama (çatıya) çıktığını gören kişi, itibar sâhibi, saygın bir kişiliğe yükselir ve şân, şerefini gösteren yüksek bir mertebeye ulaşır şeklinde tâbir olunur.
• Bir kimse rüyâsında yağmur yağmadığı halde evinin damından (çatıdan) sular aktığını görse, iyi değildir. Bu rüyâ üzüntü, keder ve sıkıntıya işâret olarak yorumlanır.
• Bazı yorumculara göre: Rüyâda görülen dam (ev çatısı) meçhûl (bilinmeyen) bir dam ise, iyi bir zevceye (eşe), eğer bilinen bir dam (yani bilinen birinin evinin çatısı) ise, yüce bir kadre, değer ve kıymete işâretle yorumlanır denmiştir.
• Rüyâsında merdivenden dama (çatıya) çıktığını görmek, hayırlı bir rüyâ değildir. Bu rüyâ rüyâyı gören kişinin ev halkından birinin insanların (halkın) diline düşeceğine ve dolayısıyla üzüntü ve kedere işâret olarak yorumlanmıştır.
• Rüyâsında damda (çatıda) kiremitleri aktardığını görmek, kendisini çekemeyen kıskanan bir takım kimselerle karşılaştığında, onlarla konuşması sonucunda üzüntü ve kedere düşeceğine işâret eder. (Ayrıcı çatı maddesine bakılabilir.)